Webinár: Poistenie podnikania

Firma by mala riešiť poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky a poistenie zodpovednosti. Napríklad škoda spôsobená na zdraví alebo na veci by mala byť poistená na aspoň na 1 milión €, škoda spôsobená vadou výrobku taktiež na 1 milión €, škoda na prenajatej nehnuteľnosti na 500 000 €. Poistka zodpovednosti je dobrá nielen kvôli zavinenej škode, […]

Webinár o poistení: René a dopravná nehoda

PZP: Ak ste pri dopravnej nehode spôsobili škodu a oznámili ju včas poisťovni (15 dní pri nehode na Slovensku, 30 dní v cudzine), nikdy nič neplaťte! Všetky faktúry odovzdajte poisťovni, ktorá platí priamo ➨ poškodenému.Bezprostredne po nehode budete v strese. Aj ľudia, ktorí majú havarijné poistenie s asistenčnými službami, tú chvíľu zabudnú, že práve na […]

René (28) sa žení a bude mať dieťa

Webinár menej o financiách a viacej o živote:Od posledného rozprávania sa René stal vedúcim výroby v podniku Hriadele a čapy s.r.o. s mesačnou mzdou 1500 € v hrubom, ktorú dostáva 14-krát do roka. Má ušetrených 10 000 € na svojom bankovom účte a ďalších 5 000 € má na stavebnom sporení. Vďaka svojmu športu sa […]

Webinár: René Mládenec (19) si vyberá bankový účet

René je čerstvý absolvent Strednej priemyselnej školy, podpísal svoju prvú pracovnú zmluvu s nástupnou hrubou mzdou 800 €, ktorá sa mu po zaškolení a úspešnom absolvovaní skúšobnej doby zvýši na 900 € v hrubom, s perspektívou polročných prémií. Zatiaľ býva v mamahoteli, jeho skúsenosti s financiami sú minimálne. Potrebuje bankový účet, ide sa rozhodnúť, v […]

Webinár: Finančná situácia Reného Mládenca

René Mládenec, 19 – ročný čerstvý absolvent Strednej priemyselnej školy, práve zmaturoval s vyznamenaním v odbore mechatronika, podpísal svoju prvú pracovnú zmluvu s podnikom Hriadele a čapy s. r. o., ktorý dodáva súčiastky do automobiliek. René začal pracovať ako operátor CNC obrábacieho stroja s nástupnou hrubou mzdou 800 €, ktorá sa mu po zaškolení a […]