Webinár: Finančná situácia Reného Mládenca

René Mládenec, 19 – ročný čerstvý absolvent Strednej priemyselnej školy, práve zmaturoval s vyznamenaním v odbore mechatronika, podpísal svoju prvú pracovnú zmluvu s podnikom Hriadele a čapy s. r. o., ktorý dodáva súčiastky do automobiliek. René začal pracovať ako operátor CNC obrábacieho stroja s nástupnou hrubou mzdou 800 €, ktorá sa mu po zaškolení a […]