Kategórie súťaže

Odborná porota súťaže finančných produktov Zlatá minca hlasuje v 30 produktových a 5 samostatných kategóriách. Vyberá produkty podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Nie každý najlepší produkt sa však hodí pre každého. Preto odporúčame analyzovať informácie o viacerých produktoch a overiť si, či ten najlepší vyhovuje práve vám ❤.


Poisťovne (8 kategórií):

Banky (14 kategórií):

Samostatné kategórie:

■ OBJAV roka 2023
EKO produkt 2023
■ Najinovatívnejšia banka
■ Najinovatívnejšia poisťovňa
■ Najinovatívnejší v investovaní


Členovia odbornej poroty povedali:

“Zlatá minca je výsledkom pracovitosti, umu a najmä kreativity ľudí pôsobiacich v oblasti finančných služieb. Našťastie máme takýchto ľudí na Slovensku stále dosť.”
Imrich Fekete, Slovenská kancelária poisťovateľov, člen odbornej poroty Zlatej mince

“Zlatá minca je jedným z mála informatívnych kanálov, ktoré nie sú ovplyvnené plateným marketingom súťažiacich. Zo strany odbornej verejnosti poskytuje jedno z najobjektívnejších a najkomplexnejších hodnotení produktov na trhu poisťovníctva a bankovníctva v Slovenskej republike.”
Viliam Végh, Garančný fond investícií, člen odbornej poroty Zlatej mince


Tlačová správa: Zlatá minca 2023
Zoznam členov odbornej poroty
Transparentný projekt