Webinár: Poistenie podnikania

Firma by mala riešiť poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky a poistenie zodpovednosti. Napríklad škoda spôsobená na zdraví alebo na veci by mala byť poistená na aspoň na 1 milión €, škoda spôsobená vadou výrobku taktiež na 1 milión €, škoda na prenajatej nehnuteľnosti na 500 000 €. Poistka zodpovednosti je dobrá nielen kvôli zavinenej škode, ale aj v prípade, keď škodu nezaviníte a niekto ju od vás neoprávnene vymáha.
Skôr, než sa k poisteniu dostaneme, je dôležité prejsť veľa vecí, ktoré priamo poistením nie sú, priamo s ním však súvisí. Aj o tom bol webinár Poistenie podnikania.

■ Hostia: Peter Šimko. Moderoval: Jiří Ščobák. Webinár sa realizoval 31. 5. 2021 vo FB skupine Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).

Obsah webinára:

01:38 – René Mládenec bude podnikať. Preberá podnik. V akom stave je jeho firma?
02:50 – O čom hovoriť skôr, než sa dostane k poisteniu?
05:30 – Prečo by si mal najať (ak ho nemá) bezpečnostného technika? A autorizovaného špecialistu požiarnej ochrany?
13:45 – Ako zabezpečiť priestory proti vlámaniu?
22:20 – Poistenie majetku.
24:56 – Pred desiatimi rokmi nemalo firemné poistenie 80 % aktívnych firiem na Slovensku. Produkty poisťovní (poistné krytie) sa ale za posledné roky zlepšili. Vďaka konkurencii.
32:25 – Prečo sa poistní sprostredkovatelia nezameriavajú viac na firmy?
37:02 – Čo je problém poistiť?
40:30 – Poistenie prerušenia prevádzky.
42:40 – Poistenie zodpovednosti: Škoda spôsobená na zdraví alebo na veci by mala byť poistená na aspoň na 1 milión €, skoda spôsobená vadou výrobku taktiež 1 milión €, škoda na prenajatej nehnuteľnosti – 500 000 €.
47:48 – Poistka zodpovednosti je dobrá nielen kvôli zavinenej škode, ale aj v prípade, keď škodu nezaviníte a niekto ju od vás neoprávnene vymáha. Poisťovňa potom bojuje za vás – použije svoje peniaze a zdroje, aby vás vyvinila.
52:48 – Poistenie zásielok.
54:50 – Moderný trend – poistenie proti všetkým nebezpečenstvám. Čo je “lom stroja”?