Jake Slegers: Prvý bankový účet som mal už v detstve


Ste z Minnesoty, na Slovensku ste žili vyše 20 rokov. AmCham (American Chamber of Commerce – Americká obchodná komora v SR, pozn.) ste viedli 17 rokov. Vnímate rozdiel v prístupe k peniazom medzi Američanmi a Slovákmi?
Musím povedať, že vo všeobecnosti je rozdielov veľmi málo. Ľudia majú peniaze. Buď ich minú, alebo šetria. V porovnaní so Slovákmi, Američania sa možno o niečo viac orientujú na sporenie. Slováci sú  možno o niečo štedrejší. Obe krajiny sa však značne líšia v rozdieloch v populácií, takže je ťažké povedať viac.

Kde by mali Slováci v USA najväčšie problémy?
Jednou z oblastí, ktorá môže byť pre mnohých cudzincov výzvou, je pochopenie rôznych jazykových dialektov a prízvukov v USA.  S niektorými ľudmi z hlbokého juhu alebo ľudmi žijúcimi v centrách miest, je tažké sa dohovoriť. Mnohí Američania nie sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, hovoria veľmi rýchlo alebo používajú slang, čo sťažuje vzájomné pochopenie sa. Ale to isté platí aj u nás na Slovensku pre cudzincov, ktorí hovoria po slovensky.

Sú americká a slovenská ekonomika v niečom podobné?
Áno. V skutočnosti existuje oveľa viac podobností, ako rozdielov.

Slovensko má v súčasnosti jedny z najnižších úrokových sadzieb hypoték v Európe. Aká je situácia s hypotékami v Amerike?
Pokiaľ viem, dosť podobná.

Žijú Američania častejšie vo vlastných domoch, bytoch alebo v prenajatých domoch či apartmánoch?
Vo všeobecnosti Američania uprednostňujú vlastné bývanie, pretože individualizmus a osobná sloboda sú pre priemerného Američana veľmi dôležité. Keďže osobné vlastníctvo majetku je dôležité, myslím si, že väčšina Američanov býva vo vlastných domoch alebo bytoch. Kúpiť si prvý dom sa považuje za veľký úspech.


“V mnohých smeroch sú slovenské banky ďaleko pred americkými, v iných sú pozadu”


Aká bola vaša finančná gramotnosť, keď ste prišli na Slovensko? Stupnica od 1 do 100 (100 je najlepšie).
50

Aká je vaša finančná gramotnosť dnes? Stupnica od 1 do 100.
80

O koľko peňazí ste v živote prišli?
V skutočnosti o veľmi málo. Ak by som mal povedať konkrétne číslo, predpokladám, že spolu by to bolo menej ako 5 000 dolárov, vrátane každej malej finančnej chyby a prešľapu, ktoré som spravil. Vo vzťahu k peniazom som bol vždy veľmi opatrný a konzervatívny. Neriskoval som. Ale bol som pomerne úspešným investorom.

Ako ste investovali?
Investoval som do akcií, podielových fondov (cez makléra) a do nehnuteľností. Musím povedať, že oboje bolo finančne úspešné. Investícia do majetku sa finančne oplatila viac, posledné tri roky investovania na finančných trhoch však boli tiež celkom dobré.

Pomohli ste niekedy niekomu v oblasti financií?
Áno. Veľakrát som na Slovensku požičal ľuďom peniaze na kratšiu aj dlhšiu dobu. Až na zopár výnimiek mi ich splatili späť.

Zažili ste v živote nedostatok peňazí?
Nie. Jedným z dôvodov je možno to, že ma už v mladosti viedli k tomu, aby som si peniaze vážil a zbytočne ich nemíňal. Prvý bankový účet som mal už v detstve a moji rodičia ma naučili vkladať naň aj veľmi malé sumy. Nikdy som nežil nad pomery a dával som si veľký pozor, aby som sa „nezadlžil“. Míňam len opatrne a nemám tendenciu utrácať za drahé a nepotrebné veci. Môžete ma nazvať „skrblíkom“, ale bol som tak vychovaný.

Máte osobnú skúsenosť so slovenskými bankami alebo poisťovňami? Ak áno, akú?
Mám bohaté skúsenosti so slovenskými bankami. V mnohých smeroch sú ďaleko pred americkými, aspoň čo sa týka užívateľskej prívetivosti a využitia technológií. Platenie účtov elektronicky je na Slovensku rutina. V iných smeroch, napríklad v oblasti služieb zákazníkom, sú slovenské banky pozadu. Ale to je len moja osobná skúsenosť. Veľký rozdiel je v tom, že na Slovensku nikdy nebol zavedený systém ručne vypisovaných papierových šekov. Slovensko prešlo od hotovostnej ekonomiky priamo k používaniu platobných kariet.

V jednom rozhovore ste povedali: „Asi najväčšou výzvou, ktorej som musel čeliť, bolo previesť AmCham cez finančnú krízu, ktorá sa začala v roku 2008.“ Ako ste to riešili? Aký je váš recept na krízu?
Najprv sme spravili podrobnú analýzu aktivít AmCham, z ktorej vyplynuli návrhy, ako zefektívniť  našu činnosť z finančného hľadiska. Zamerali sme sa aj na zvýšenie výnosov. Na základe toho, bolo predstavenstvu navrhnutých približne 10 opatrení, ktoré nám mohli priniesť vyššie príjmy. Napríklad častejšie podujatia, podujatia s vyšším počtom účastníkov, zvýšenie sponzorskej atraktivity podujatí, aktívne úsilie o zlepšenie členstva, zvýšenie kvality a kvantity služieb atď. Postupovali sme podľa vzorca:
1. dôkladná analýza problémov/oblastí na zlepšenie,
2. identifikácia oblastí na zlepšenie/vylepšenie a súvisiacich cieľov, ktoré je treba dosiahnuť,
3. a potom, čo je veľmi dôležité, intenzívne sledovanie a implementácia týchto opatrení spolu s priebežnou analýzou pokroku.

Vnímate rozdiel medzi firmami na Slovensku v čase, keď ste začínali a teraz?
Spoločnosti sú dnes oveľa, oveľa sofistikovanejšie, ako keď som začínal. Vodcovské kvality sa dramaticky zmenili. V 90-tych rokoch bolo nemysliteľné, aby životaschopná, dobre etablovaná spoločnosť mala generálneho riaditeľa, ktorý mal 20+ rokov.
 
Dnes je AmCham všeobecne uznávaná ako najrešpektovanejšia obchodná komora na Slovensku. Viete poradiť, ako sa stať rešpektovaným?
Ďakujem za kompliment. Podľa môjho názoru sa to stalo v sérii malých krokov. Po prvé, krátko po tom, ako som sa v roku 2001 stal riaditeľom, som si uvedomil, že komora môže robiť oveľa viac, čo sa týka podujatí aj služieb. Postupom času sme počet, pestrosť a frekvenciu našich akcií zvyšovali. Po nejakom čase si to naši členovia začali všímať. Zintenzívnili sme naše úsilie v oblasti advokácie (poskytovanie právnej pomoci, presadzovania niečoho, pozn.). Boli sme dôslední v ponúkaní zmysluplných, vyvážených a realistických pripomienok k navrhovanej legislatíve. Od vládnych predstaviteľov sme často počúvali, že oceňujú kvalitu a množstvo pripomienok, aj účasť na legislatívnych procesoch. Cítili, že sa na AmCham a jej výbory v oblasti konštruktívneho a zmysluplného dialógu o rôznych legislatívnych otázkach môžu spoľahnúť. Obzvlášť potešujúce bolo, keď sa oni (rôzni členovia slovenskej vlády) proaktívne obracali na AmCham so žiadosťou o radu a spätnú väzbu.
 
Predstavte si, že ste slovenský minister financií. Čo by ste zmenili?
Moje meno.

➩ Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá organizácia, financovaná výlučne z príspevkov svojich členov. Jake Slegers viedol AmCham na Slovensku od roku 2001 do roku 2018.

Za pomoc pri príprave rozhovoru ďakujem Jane Sedlákovej.