STAVEBNÉ SPORENIE – Zlatá minca 2022

1.  Prvá stavebná sporiteľňa: môjDOMOV ■ 177 bodov

Poznámka:
Napriek tomu, že sa na Slovensku iné stavebné sporiteľne nenachádzajú, ponechali sme túto kategóriu v Zlatej minci. Domnievame sa, že je dobré tento segment povzbudiť a veriť, že bude v budúcnosti opäť atraktívny.

Pozitíva a negatíva:
+ Chránený vklad, štátna prémia až 70 €.
– Štátna prémia je často iba 20 €, lebo sa kalkuluje z 2,5 % ročného vkladu a ľudia nedokážu vložiť celú potrebnú sumu. Poplatky však platíte rovnaké.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2023 tvorí 219 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Chcete vedieť viac?

Súvisiace:
Kategórie bánk 2005 až 2022