Zlatá minca 2020: Zoznam členov odbornej poroty

Odborná porota Zlatej mince 2020 aktuálne hlasuje.
Ako hlasovanie skončí, zverejnení sa zoznam členov. Zatiaľ sa môžete pozrieť na zoznam členov z rokov 2006 až 2017.

Odporúčané kritériá členom odbornej poroty:
1) Prospešnosť produktu pre klienta
2) Dostupnosť pre čo najširšiu skupinu populácie
3) Efektívnosť
4) Unikátnosť produktu
5) Inovatívnosť
6) Transparentnosť