Mimoriadne vysielanie: Kauza spoločnosti Arca

Termín je 13. 5. 2021 ■ Ako majú ľudia postupovať? ■ Zorientujme sa v Arce ■ Čo sa udialo v skupine Arca?

■ Hostia: Michal Šimo, Ján Marônek, Pavel Korman, Michal Žižlavský. Moderujú: Jiří Ščobák, Róbert Ďurec, Adam Valček. Webinár sa realizoval 7. 5. 2021 vo FB skupine Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).

Obsah:
1:44 Aké sú rozdiely medzi Arca Capital Slovakia, Arca Investments, Arca Brokerage House a iné spoločnosti so slovom Arca v názve?
12:49 Koľkých ľudí sa týka problém s dlhopismi?
15:05 Čo majú veritelia Arca Capital Slovakia aktuálne robiť?
19:39 Rozdiel medzi reštrukturalizáciou a konkurzom.
22:07 Aká je uveriteľnosť reštrukturalizačného plánu?
27:00 Máme reštrukturalizačný posudok. Nepoznáme veľkosť “koláče” ani počet “konzumentov”.
28:50 Akými kanálmi boli predávané dlhopisy Arca Capital Slovakia?
32:00 Čo riskujú pasívni ľudia?
35:38 Čo sa stane, keď sa veriteľ neprihlási?
37:47 Reagovať na obchodníkov s pohľadávkami? Áno, nie?
39:33 Zhrnutie na tému, kto má čo riešiť.
41:55 Porovnanie možnosti reštrukturalizácie / konkurzu na Slovensku / v Česku. Kde je to pre koho výhodnejšie.
46:40 Čo ešte nezaznelo k aktuálnej situácii? Aké sú lehoty?
50:28 Kde začali problémy spoločnosti Arca?