Alternatívne formy investovania do nehnuteľností

Čo je realitný Crowd Funding? Crowdfunding je „hromadné financovanie“ projektov. Pri realitnom crowdfundingu množstvo ľudí požičia peniaze konkrétnemu subjektu na realizáciu stavby. Hrozí však podnikateľské riziko. Investujte len, čo môžete stratiť.
Aké sú riziká? 1) Kredibilita a bonita developera. 2) V prípade zániku (podvodu) crowfundingovej platformy. 3) Pri investovaní do zahraničia nebudete výstavbu osobne kontrolovať a môžete mať problém s vymáhaním v prípade problémov.

Aj o tomto bol webinár Alternatívne formy investovania do nehnuteľností.

■ Hostia: Vlado Ravinger, Roman Závodský. Moderovali: Jiří Ščobák a Roland Vízner. Webinár sa realizoval 2. 5. 2021 vo FB skupine Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).

Obsah webinára:

01:50 – Čo sú nefyzické nehnuteľnosti?
04:35 – Realitné (retailové) podielové fondy – alternatíva sporiaceho účtu pre drobných investorov? Výnos pred zdanením 2-3 %, nízka volatilita. Do čoho tieto fondy investujú?
20:22 – Realitné fondy pre kvalifikovaných investorov – ak máte voľných 50 000. Výnos možno okolo 8%, stále relatívne nízka volatilita. Odporúča sa investičný horizont 10 rokov +.
24:40 – Príklady fondov pre kvalifikovaných investorov.
28:08 – ETF a REIT: “Realitné ETF”. 32:00 Indexy REIT-ov.
41:18 – Ako sa realizuje Realitný Crowd Funding? Riziká sú v kredibilite a bonite developera, zániku platformy a v investovaní do iných krajín.
55:26 – Stručne o Peer-to-peer lending.