ÚRAZOVÉ POISTENIE – Zlatá minca 2020

1.  Allianz – SP: Poistenie invalidity následkom úrazu ■ 143 bodov
2.  Youplus: Pripoistenie pre prípad invalidity (z akýchkoľvek príčin – úraz aj choroba) ■ 110 bodov
3.  MetLife: Poistenie úrazu a choroby Easy Risk ■ 89 bodov

4.  Union poisťovňa: Union Istota – dlhodobé úrazové poistenie ■ 72 bodov
5.  ČSOB Poistovňa: Poistenie úrazu a života Spirit ■ 41 bodov
6.  Komunálna poisťovňa: Úrazové poistenie ■ 14 bodov

Poznámka: Hlasovanie odbornej poroty prebiehalo v čase zlučovania poisťovní Uniqa a AXA. Pretože nebolo jasné, ktoré produkty poisťovne AXA zostanú v budúcnosti zachované, neboli do tohto hlasovania zahrnuté.

Úrazové poistenie je pripoistenie k životnému poisteniu. Poistené majú byť primárne riziká, ktorých následky si človek nemôže dovoliť finančne znášať.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2020 tvorí 191 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Ak chcete vedieť viac:

Možno by vás mohlo zaujímať:

Súvisiace:
Kategórie poisťovní 2005-2017