ZMIEŠANÉ FONDY – Zlatá minca 2022

1.  Amundi AM: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) ■ 49 bodov
2.  AM Slovenskej sporiteľne: AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. ■ 32 bodov
3.  UNIQA investiční společnost: UNIQA Selection Opportunities ■ 28 bodov

4.  IAD Investments: Growth Opportunities ■ 26 bodov
5.  Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft: Raiffeisen-Active-Commodities ■ 25 bodov
6.  365.invest: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. ■ 23 bodov
7.  Tatra AM: TAM – Dynamic Balanced Fund ■ 20 bodov
8.  Eurizon AM: Dynamické Portfólio ■ 17 bodov
9.  KBC Asset Management: ČSOB Rastový ■ 16 bodov
10. 365.invest: Konzervatívny flexibilný fond ■ 11 bodov

Poznámka: Cieľ Zlatej mince je upozorňovať na najlepších a nie hovoriť o neúspešných. Preto nezverejňujeme produkty, ktoré získali 10 a menej bodov.

Sú zložené z viacerých typov cenných papierov, ktorých pomer je v každom fonde iný.
Časový horizont sa odporúča 3 a viac rokov.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2022 tvorí 189 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Chcete vedieť viac?


Mohol by vás zaujímať aj webinár:

Súvisiace:
Kategórie fondov 2010 až 2020