Zlatá minca je transparentný projekt

Od samotného začiatku v roku 2005 je Zlatá minca transparentný a férový projekt, ktorého výsledky sú nezávislé na platenej inzercii jednotlivých bánk a poisťovní.

1) Každoročným cieľom organizátora Zlatej mince je osloviť všetkých nezávislých odborníkov (nepôsobiacich v bankách a poisťovniach) na slovenskom finančnom trhu.

2) Výsledky všetkých produktových kategórií sú nezávislé na platenej inzercii jednotlivých finančných subjektov.

3) Výsledky sú notársky overené (vrátane adries emailov, z ktorých hlasovacie formuláre prišli).

4) Od prvého ročníka je pri každom produkte zverejnená informácia o tom, koľko bodov v hlasovaní odbornej poroty získal.

5) Od prvého ročníka je zverejňovaný zoznam členov odbornej poroty.

6) Všetci hlasujúci členovia poroty majú možnosť vyjadriť sa k výsledkom, ich komentáre sú zverejnené.

7) Právo bezplatne nominovať svoje produkty majú všetky finančné subjekty na slovenskom trhu, termíny sú v predstihu komunikované.

8) Žiadny finančný subjekt, ktorého produkty sú v súťaži, nemôže byť partnerom Zlatej mince.

9) Všetky ocenené subjekty môžu 24 mesiacov od vyhlásenia výsledkov zdarma a nezávisle na platenej inzercii používať logo (jediná podmienka je, aby logo bolo použité v súvislosti s oceneným produktom).