DLHOPISOVÉ FONDY – Zlatá minca 2022

1.  Amundi AM: Amundi Funds Strategic Bond – A EUR (C) ■ 44 bodov
2.  IAD Investments: 1. PF Slnko ■ 36 bodov
3.  Tatra AM: TAM-Dlhopisový fond ■ 29 bodov

4.  AM Slovenskej sporiteľne: AM SLSP Eurový dlhopisový fond ■ 17 bodov
4.  Generali Investments: Generali Fond korporátnych dlhopisov ■ 17 bodov
6.  365.invest: Dlhopisový stabilný fond o.p.f. ■ 16 bodov
6.  Eurizon AM: Active Bond fund ■ 16 bodov
8.  BNP Paribas AM: BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond (C) ■ 14 bodov
9.  BNP Paribas AM: BNP Paribas Funds Euro Government Bond (C) ■ 12 bodov
10. ARTS Asset Management: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T ■ 11 bodov
10. UNIQA investiční společnost: UNIQA Eurobond ■ 11 bodov
10. UNIQA investiční společnost: UNIQA CEE Dluhopisový fond ■ 11 bodov

Poznámka: Cieľ Zlatej mince je upozorňovať na najlepších a nie hovoriť o neúspešných. Preto nezverejňujeme produkty, ktoré získali 10 a menej bodov.

Sú alternatívou k termínovaným účtom v bankách. Odporúčajú sa pri investičnom horizonte 2 až 3 roky.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2022 tvorí 189 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Chcete vedieť viac?


Mohol by vás zaujímať webinár:

Súvisiace:
Kategórie fondov 2010 až 2020