REALITNÉ FONDY – Zlatá minca 2020

1.  IAD Investments: IAD – Prvý realitný fond ■ 121 bodov
2.  HB Reavis Investment Management: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond ■ 39 bodov
3.  Tatra AM: TAM-Realitný Fond ■ 37 bodov

4.  Franklin Templeton Investments: Franklin Global Real Estate Fund ■ 35 bodov
5.  Prvá Penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky: Náš Prvý Realitný š.p.f. ■ 34 bodov
6.  BNP Paribas AM: BNP Paribas Europe Real Estate Securities (EUR) ■ 25 bodov
7.  AM Slovenskej sporiteľne: AM SLSP Realitný Fond ■ 20 bodov
8.  UNIQA investiční společnost: UNIQA Realitní fond ■ 19 bodov
8.  NN Investment Partners: NN (L) Global Real Estate ■ 19 bodov

Podielové fondy, ktoré investujú do realít. Výnosy plynú z príjmov z nájmu alebo pri predaji z nárastu trhovej ceny. Volatilita realitných fondov je rôzna podľa toho, do čoho fond investuje.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2020 tvorí 191 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Chcete vedieť viac?


Mohol by vás zaujímať aj webinár:

Súvisiace:
Kategórie fondov 2010 až 2017