Nominácie Zlatá minca 2023

Zoznam kategórií, do ktorých je možné nominovať.
Uzávierka nominácií je 28. septembra 2023.

Poisťovne:
■ Rizikové životné poistenie
■ Poistenie nehnuteľností
■ Cestovné poistenie
■ Zdravotné poistenie
■ PZP
■ Havarijné poistenie
■ Poistenie podnikania
■ Poistenie zodpovednosti zamestnanca (NOVÁ KATEGÓRIA)

Banky:
■ Bankové účty
■ Študentské účty
■ Internet banking
■ Mobile banking
■ Sporiace účty
■ Termínované vklady
■ Privátne bankovníctvo
■ Úvery na bývanie
■ Spotrebné úvery
■ Kreditné karty
■ Debetné karty
■ Podnikateľské účty
■ Podnikateľské úvery
■ Stavebné sporenie

Investovanie:
■ Brokerské platformy (v minulosti kategória Brokeri: Akcie a ETF)
■ Fondy ponúkané slovenskými bankami (NOVÁ KATEGÓRIA)
■ Najlepšie zahraničné správcovské spoločnosti (NOVÁ KATEGÓRIA)
■ Realitné fondy
■ Investovanie: Robo-poradcovia (rozdelená kategória Investičné portfóliá z ETF)
■ Investovanie: Wealt Management (rozdelená kategória Investičné portfóliá z ETF)
■ Investičné riešenia cez finančných sprostredkovateľov (NOVÁ KATEGÓRIA)
■ III. pilier
■ II. pilier

Samostatné kategórie:
■ OBJAV roka 2023
■ EKO produkt 2023
■ Najinovatívnejšia banka
■ Najinovatívnejšia poisťovňa

Ako nominovať?
(poznámky pre zodpovedných pracovníkov inštitúcií, ktorých sa nominácia týka)

1) Skopírujte názvy kategórií, do ktorých chcete nominovať.
2) Ku kategórii, do ktorej nominujete, doplňte názov vášho produktu (je možné až 3 produkty, ale odporúčame nominovať len jeden).
3) Do kategórie OBJAV roka 2023 je možné nominovať iba nové, inovatívne produkty dané na trh od 23. 8. 2022 do 22. 8. 2023.
4) Pošlite e-mailom do 28. 9. 2023 na jiri.scobak@mpa.sk.

✅ Čo sú Investičné riešenia cez finančných sprostredkovateľov?
Do tejto kategórie môžu byť nominované všetky produkty, ktoré ponúkajú finanční sprostredkovatelia na Slovensku.

✅ Čo je EKO produkt?
Do kategórie EKO produkt môže byť nominovaný každý produkt bánk, poisťovní alebo fondov, o ktorom si jeho tvorcovia myslia, že je dostatočne ekologický, aby uspel v hlasovaní odbornej poroty. Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt.

Pravidlá súťaže Zlatá minca

3) Nominácie
■ Nominácia produktov do jednotlivých kategórií je bezplatná*. Právo nominovať majú organizátor a finančné inštitúcie – tvorcovia produktov. Každý nominujúci má právo prihlásiť do každej produktovej kategórie Zlatej mince maximálne 3 produkty, ktoré nesmú byť akciové ani inak časovo obmedzené.
■ Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými nominujúcimi účastníkmi súťaže.
■ Za spoločnosti, ktoré v stanovenom termíne nedoručili nominácie, nominuje ich produkty organizátor súťaže. Zámerom je, aby v súťaži boli zastúpené produkty všetkých relevantných spoločností na trhu.
■ Samostatné podmienky platia pre kategóriu OBJAV roka, ktorá má upozorniť na zaujímavé nové produkty pre klienta. Do tejto kategórie je možné nominovať len nové produkty uvedené na trh za konkrétne obdobie (presné termíny pre túto kategóriu určuje v každom ročníku organizátor súťaže – aktuálne je to od 23. 8. 2022 do 22. 8. 2023). Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt. Každý produkt môže byť počas doby svojej existencie do tejto kategórie nominovaný iba raz.
■ Do kategórie EKO produkt môže byť nominovaný každý produkt bánk, poisťovní alebo fondov, o ktorom si jeho tvorcovia myslia, že je dostatočne ekologický, aby uspel v hlasovaní odbornej poroty. Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt.
■ Pri hlasovaní o Najinovatívnejšej banke a Najinovatívnejšej poisťovňi vyberajú hlasujúci porotcovia z organizátorom pripraveného zoznamu, v ktorom sa nachádzajú všetky relevantné banky a poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu.
* Výnimkou o bezplatnosti nominácií sú kategórie OBJAV roka a EKO produkt. Subjekty, nominujúce do týchto kategórií, dávajú príslub celostranovej inzercie v prílohe Zlatá minca v prípade, že ich produkt ocenenie získa.

Kompletné pravidlá súťaže Zlatá minca