Nominácie Zlatá minca 2022

Zoznam kategórií, do ktorých je možné nominovať. Uzávierka nominácií je 22. augusta 2022 ✏.

Poisťovne:
■ Rizikové životné poistenie
■ Úrazové poistenie
■ Cestovné poistenie
■ Zdravotné poistenie
■ Poistenie majetku
■ PZP
■ Havarijné poistenie
■ Poistenie schopnosti splácať úver
■ Poistenie podnikania

Banky:
■ Bankové účty
■ Študentské účty
■ Internet banking
■ Mobile banking
■ Sporiace účty
■ Termínované vklady
■ Investičné bankovníctvo
■ Úvery na bývanie
■ Spotrebné úvery
■ Kreditné karty
■ Debetné karty
■ Podnikateľské účty
■ Podnikateľské úvery
■ Stavebné sporenie

Investovanie:
■ Brokeri: Akcie a ETF
■ Brokeri: Investície nad 200 000 €
■ Investičné portfóliá z ETF
■ Akciové fondy
■ Dlhopisové fondy
■ ESG fondy (NOVÁ KATEGÓRIA)
■ Realitné fondy
■ Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
■ Zmiešané fondy
■ Fondy fondov
■ DDS (III. pilier)
■ II. pilier

Samostatné kategórie:
■ OBJAV roka 2022
■ EKO produkt 2022 (NOVÁ KATEGÓRIA)
■ Najinovatívnejšia banka
■ Najinovatívnejšia poisťovňa

Ako nominovať?
(poznámky pre zodpovedných pracovníkov inštitúcií, ktorých sa nominácia týka)


1) Skopírujte názvy kategórií, do ktorých chcete nominovať.
2) Ku kategórii, do ktorej nominujete, doplňte názov vášho produktu (je možné až 3 produkty, ale odporúčame nominovať len jeden).
3) Do kategórie OBJAV roka 2022 je možné nominovať iba nové, inovatívne produkty dané na trh od 1. 12. 2020 do 22. 8. 2022.
4) Pošlite e-mailom do 22. 8. 2022 na jiri.scobak@mpa.sk.

✅ Čo je EKO produkt?
Do kategórie EKO produkt môže byť nominovaný každý produkt bánk, poisťovní alebo fondov, o ktorom si jeho tvorcovia myslia, že je dostatočne ekologický, aby uspel v hlasovaní odbornej poroty. Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt.

Pravidlá súťaže Zlatá minca

3) Nominácie
■ Nominácia produktov do jednotlivých kategórií je bezplatná*. Právo nominovať majú organizátor a finančné inštitúcie – tvorcovia produktov. Každý nominujúci má právo prihlásiť do každej produktovej kategórie Zlatej mince maximálne 3 produkty, ktoré nesmú byť akciové ani inak časovo obmedzené.
■ Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými nominujúcimi účastníkmi súťaže.
■ Za spoločnosti, ktoré v stanovenom termíne nedoručili nominácie, nominuje ich produkty organizátor súťaže. Zámerom je, aby v súťaži boli zastúpené produkty všetkých relevantných spoločností na trhu.
■ Samostatné podmienky platia pre kategóriu OBJAV roka, ktorá má upozorniť na zaujímavé nové produkty pre klienta. Do tejto kategórie je možné nominovať len nové produkty uvedené na trh za konkrétne obdobie (presné termíny pre túto kategóriu určuje v každom ročníku organizátor súťaže – aktuálne je to od 1. 12. 2020 do 22. 8. 2022). Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt. Každý produkt môže byť počas doby svojej existencie do tejto kategórie nominovaný iba raz.
■ Do kategórie EKO produkt môže byť nominovaný každý produkt bánk, poisťovní alebo fondov, o ktorom si jeho tvorcovia myslia, že je dostatočne ekologický, aby uspel v hlasovaní odbornej poroty. Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt.
■ Pri hlasovaní o Najinovatívnejšej banke a Najinovatívnejšej poisťovňi vyberajú hlasujúci porotcovia z organizátorom pripraveného zoznamu, v ktorom sa nachádzajú všetky relevantné banky a poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu.
* Výnimkou o bezplatnosti nominácií sú kategórie OBJAV roka a EKO produkt. Subjekty, nominujúce do týchto kategórií, dávajú príslub celostranovej inzercie v prílohe Zlatá minca v prípade, že ich produkt ocenenie získa.

Kompletné pravidlá súťaže Zlatá minca