NAJINOVATÍVNEJŠIA BANKA

Zlatá minca 2020
Výsledky hlasovania odbornej poroty:

Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Výsledkom ich práce je tabuľka najlepších finančných produktov. U každého produktu je uvedený počet bodov, ktoré produkt v hlasovaní odbornej poroty získal (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie).