OBJAV roka 2020

Ocenenie získali dva produkty:
Uniqa Kyber balík – poistenie pred nástrahami na internete
365.bank Digitálna karta

■ Do tejto kategórie bolo možné nominovať len nové produkty uvedené na trh za obdobie február 2019 – november 2020.
■ Každá nominujúca spoločnosť môže v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt. Každý produkt môže byť počas doby svojej existencie do tejto kategórie nominovaný iba raz.
■ Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka.
■ Doba používania loga OBJAV roka nie je obmedzená.

Súvisiace:
OBJAV roka 2013-2017