PEŇAŽNÉ FONDY A FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ – Zlatá minca 2022

1.  IAD Investments: Zaistený-IAD depozitné konto ■ 71 bodov
2.  Amundi AM: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond – A2 USD (C) ■ 44 bodov
3.  AM Slovenskej sporiteľne: AM SLSP Euro Plus Fond ■ 25 bodov

4.  Franklin Templeton Investments: Franklin Euro Short Duration Bond Fund ■ 22 bodov
5.  BNP Paribas AM: BNP Paribas Fund Euro Money Market ■ 19 bodov
6.  Generali Investments: Generali Fond konzervatívny ■ 18 bodov
6.  KBC Asset Management: KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby ■ 18 bodov
8.  Erste AM:    ERSTE Reserve Euro Plus ■ 14 bodov
9.  Eurizon AM: Rezervný fond ■ 13 bodov

Sú určené pre veľmi konzervatívnych investorov, ktorí nie sú ochotní znášať výkyvy.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2022 tvorí 189 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Chcete vedieť viac?


Mohol by vás zaujímať webinár:

Súvisiace:
Kategórie fondov 2010 až 2020