OBJAV roka 2023 a EKO produkt 2023

Ocenenie OBJAV ROKA 2023 získali dva produkty:

Uniqa    Domov & bezpečie

Kooperativa    Bezstarostný život

Ocenenie EKO produkt 2023 získal jeden produkt:

Uniqa    Domov & bezpečie / Cyklo asistencia

■ Do kategórie OBJAV roka 2023 bolo možné nominovať len nové produkty uvedené na trh do 22. 8. 2023.
■ Každá nominujúca spoločnosť môhla v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt. Každý produkt môže byť počas doby svojej existencie do tejto kategórie nominovaný iba raz.
■ Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka.
■ Doba používania loga OBJAV roka nie je obmedzená.

Kategória EKO produkt bola prvýkrát vyhlásená v roku 2022. Každá spoločnosť do nej môže v konkrétnom roku nominovať iba jeden produkt. Iba produkt na 1. mieste získa ocenenie EKO produkt (s výnimkou situácie, kedy na prvom mieste skončia produkty dva, samozrejme).
■ Odborná porota v tejto kategórii hlasuje rovnako ako v kategórii OBJAV roka a všetkých ostatných kategóriách.

Súvisiace:
OBJAV roka 2013-2022