OBJAV roka 2022 a EKO produkt 2022

Ocenenie OBJAV ROKA 2022 získali tri produkty:

365.bank    Smartie – detská mobilná banková aplikácia

Colonnade Insurance S.A.    Cyber Poistenie pre firemných klientov s forenznou službou AEC

ČSOB    SmartSlužby+ – v aplikácii ČSOB SmartBanking, tzv. beyond banking

Ocenenie EKO produkt 2022 získali dva produkty, ktoré od odbornej poroty získali rovnaké množstvo (145) bodov:

Youplus    Rizikové životní pojištění 4U

ČSOB    Úver pre zdravšiu zem

■ Do kategórie OBJAV roka 2022 bolo možné nominovať len nové produkty uvedené na trh do 22. 8. 2022.
■ Každá nominujúca spoločnosť môhla v konkrétnom roku nominovať len jeden produkt. Každý produkt môže byť počas doby svojej existencie do tejto kategórie nominovaný iba raz.
■ Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka.
■ Doba používania loga OBJAV roka nie je obmedzená.

Kategória EKO produkt bola v roku 2022 vyhlásená prvýkrát. Každá spoločnosť do nej môže v konkrétnom roku nominovať iba jeden produkt. Iba produkt na 1. mieste získa ocenenie EKO produkt (s výnimkou situácie, kedy na prvom mieste skončia produkty dva, samozrejme).
■ Odborná porota v tejto kategórii hlasuje rovnako ako v kategórii OBJAV roka a všetkých ostatných kategóriách.

Súvisiace:
OBJAV roka 2013-2020