ESG FONDY – Zlatá minca 2022

1.  AM Slovenskej sporiteľne: Fond zodpovedného investovania ■ 51 bodov
2.  KBC Asset Management: KBC ECO FUND WATER ■ 43 bodov
2.  Tatra AM: Fond pre modrú planétu TB dynamický ■ 43 bodov
4.  365.invest: Eko fond, podielový fond 365.invest ■ 36 bodov
5.  ARTS Asset Management: C-QUADRAT ARTS Total Return ESG ■ 29 bodov
6.  Eurizon AM: ESG Zodpovedné portfólio ■ 24 bodov
7.  Tatra AM: Fond pre modrú planétu TB vyvážený ■ 15 bodov
8.  Tatra AM: Fond pre modrú planétu TB konzervatívny ■  12 bodov

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2022 tvorí 189 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca