Zmiešané fondy

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   19 bodov   Pioneer Investments   Pioneer Funds
                      - Global Multi-Asset
2.   12 bodov   Raiffeisen Capital Management    Raiffeisen
                      -Global Mix
3.     9 bodov   AM Slovenskej sporiteľne    SPORO Aktívne
                      portfólio, o.p.f.


4.     7 bodov   AXA  ■  AXA EUR Konto
5.     5 bodov   KBC Asset Management  ■  Flexible Plan
5.     5 bodov   Prvá Penzijná správcovská spoločnosť Poštovej
                      banky  ■  PP - Dynamické portfólio o.p.f.
5.     5 bodov   Raiffeisen Capital Management  ■  Raiffeisen
                      -Active-Commodities
banner_hvezdne_fondy_SK_260x115_02

Pýtate sa:
Čo sú to zmiešané fondy?
bbp24.jpg


Zmiešané fondy

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   19 bodov   Pioneer Investments   Pioneer Funds
                      - Global Multi-Asset
2.   12 bodov   Raiffeisen Capital Management    Raiffeisen
                      -Global Mix
3.     9 bodov   AM Slovenskej sporiteľne    SPORO Aktívne
                      portfólio, o.p.f.


4.     7 bodov   AXA  ■  AXA EUR Konto
5.     5 bodov   KBC Asset Management  ■  Flexible Plan
5.     5 bodov   Prvá Penzijná správcovská spoločnosť Poštovej
                      banky  ■  PP - Dynamické portfólio o.p.f.
5.     5 bodov   Raiffeisen Capital Management  ■  Raiffeisen
                      -Active-Commodities
banner_hvezdne_fondy_SK_260x115_02

Pýtate sa:
Čo sú to zmiešané fondy?
bbp24.jpg