Zlatá minca hľadá generálneho partnera pre rok 2020


© Ingrid Patočková

Pretože je účasť v produktových kategóriách Zlatej mince pre finančné subjekty bezplatná a výsledky v nich sú nezávislé od plateného marketingu bánk a pojišťovní, je podpora generálneho partnera velmi dôležitá.

Suma: 42 000 euro bez DPH
Obdobie: 12 mesiacov
Filozófia generálneho partnera by mala byť blízka cielom Zlatej mince - pomáhať veřejnosti zorientovať sa a vzdelávať ju.

Ak máte záujem o podrobnosti, ďalšie možné formy partnerstva (hlavný partner, partner), alebo o spoluprácu so Zlatou mincou v ďalších krajinách, kontaktujte priamo organizátora súťaže na jiri.scobak@mpa.sk.

Poznámka: Finančné subjekty, ktorých produkty sú nominované v súťaži, nemôžu byť partnerom, hlavným partnerom, ani generálnym partnerom Zlatej mince.
Zlatá minca hľadá generálneho partnera pre rok 2020


© Ingrid Patočková

Pretože je účasť v produktových kategóriách Zlatej mince pre finančné subjekty bezplatná a výsledky v nich sú nezávislé od plateného marketingu bánk a pojišťovní, je podpora generálneho partnera velmi dôležitá.

Suma: 42 000 euro bez DPH
Obdobie: 12 mesiacov
Filozófia generálneho partnera by mala byť blízka cielom Zlatej mince - pomáhať veřejnosti zorientovať sa a vzdelávať ju.

Ak máte záujem o podrobnosti, ďalšie možné formy partnerstva (hlavný partner, partner), alebo o spoluprácu so Zlatou mincou v ďalších krajinách, kontaktujte priamo organizátora súťaže na jiri.scobak@mpa.sk.

Poznámka: Finančné subjekty, ktorých produkty sú nominované v súťaži, nemôžu byť partnerom, hlavným partnerom, ani generálnym partnerom Zlatej mince.