Zdaňovanie príjmov z cenných papierov

Daňová logika zdaňovania cenných papierov na SK ■ Ako znalosť daňových vecí dopredu ovplyvňuje rozhodnutie investora? ■ Kedy je výsledkom investície strata, ale človek musí aj tak platiť daň ■ Ročný časový test a dôležitosť pozorného zaznamenávania si nákupov a predajov.

■ Hosť: Miron Zelina. Moderovali: Jiří Ščobák, Bernard Koprna. Webinár sa realizoval 14. 2. 2021 vo FB skupine Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).

Obsah:
1:18 Ako by mal človek o daniach rozmýšľať?
3:11 Dve základné skupiny príjmov z cenných papierov: Príjmy z držby a príjmy zo speňaženia.
5:33 Daňová logika na Slovensku.
8:16 Aké zmeny v zdaňovaní boli navrhované v roku 2016?
10:40 Neuvažuješ diskusiu na túto tému oživiť?
12:30 Keď je výsledkom investície strata, ale človek aj tak musí platiť daň.
16:15 Ako ovplyvňuje znalosť daňových vecí rozhodnutie investora do čoho investovať a kedy predať?
19:40 Pri akých transakciách je treba platiť zdravotné odvody?
23:00 Kedy sa dá uplatniť 500 eurové zníženie daňového základu a kedy nie?
26:58 Kde ľudia pri zdaňovaných cenných papierov najčastejšie robia chybu?
33:18 Spojenie príjmu z predaja a príjmu z držby CP do jednej položky?
35:00 Kde realizovať redemáciu?
36:05 Čo nás čaká v oblasti zdaňovania v budúcnosti?
40:30 Prečo obchodovanie s ETF v západnom svete dominuje a na Slovensku nie?
41:59 Existuje plán podporiť sporenie / investovanie na dôchodok?
42:54 Posúvame sa k výhodnejším “investičným nástrojom”?
45:06 Kde sa ľudia môžu naučiť viac?
46:52 Výnosy z dlhopisov, sa nazývajú kupóny. Z akcií dividendy. Z podielových fondov výnosy. Prečo je názvoslovie tak komplikované?
49:48 Ľudia nevedia: “Zápočet zisku a straty.” Zrazená daň z podielových fondov pri ich spätnom predaji je preddavková daň. Podajte daňové priznanie a odrátajte od výnosov stratu.
52:40 Kryptomeny. Ako sú na tom? Zmení sa v ich zdaňovaní niečo?
54:06 Problematika dvojitého zdanenia u krajín, ktoré medzi sebou majú zmluvy o zabránení dvojitého zdanenia. Ako to vyzerá v praxi?
56:35 Rozdiel medzi zdaňovaním na Slovensku a v ČR.
57:30 Na aké § v zákone o dani z príjmu si dať pozor?