Výsledky súťaže finančných produktov Zlatá minca 2015

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Poistenie majetku
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie
Poistenie podnikania
Zdravotné poistenie
Bankové účty
Internet banking
Mobile banking
Sporiace účty
Termínované vklady
Spotrebné úvery
Úvery na bývanie
Kreditné karty
Debetné karty
Stavebné sporenie
Podnikateľské účty
Podnikateľské úvery
Investičné bankovníctvo
Doplnkové dôchodkové sporenie
Akciové fondy
Dlhopisové fondy
Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
Realitné fondy
Zmiešané fondy
Fondy fondov

Do kategórie OBJAV roka 2016 môže každý finančný subjekt nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2015 - 31. august 2016.

Produkty nominované do hlasovania odbornej poroty budú zaradené aj do Hlasovania verejnosti 2016.

Výsledky hlasovania odbornej poroty Zlatá minca 2016 budú zverejnené 25. januára 2017.


Výsledky súťaže finančných produktov Zlatá minca 2015

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Rizikové životné poistenie
Úrazové poistenie
Poistenie majetku
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie
Poistenie podnikania
Zdravotné poistenie
Bankové účty
Internet banking
Mobile banking
Sporiace účty
Termínované vklady
Spotrebné úvery
Úvery na bývanie
Kreditné karty
Debetné karty
Stavebné sporenie
Podnikateľské účty
Podnikateľské úvery
Investičné bankovníctvo
Doplnkové dôchodkové sporenie
Akciové fondy
Dlhopisové fondy
Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
Realitné fondy
Zmiešané fondy
Fondy fondov

Do kategórie OBJAV roka 2016 môže každý finančný subjekt nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2015 - 31. august 2016.

Produkty nominované do hlasovania odbornej poroty budú zaradené aj do Hlasovania verejnosti 2016.

Výsledky hlasovania odbornej poroty Zlatá minca 2016 budú zverejnené 25. januára 2017.