Úzke miesta finančných produktov alebo na čo si dávať pozor pri čítaní podmienok zmluvy

Stojíme pred voľbou finančného produktu, ktorý nás zaväzuje na dlhé obdobie platiť  finančnej inštitúcii splátku za úver, poistné za životné poistenie alebo poistné za havarijné poistenie,  a máme pred sebou rozsiahlu zmluvu a pri tom uvažujeme či ju študovať,  alebo nie?

zmluvy_obrazok.jpg© Jena Šimková

V knižnej forme môže mať zmluva 10, 20, alebo aj 30 strán textu, nudného textu, kde navyše porozumieť  všetkým detailom a uvedomiť si všetky súvislosti je skutočne náročná skoro nesplniteľná úloha. Je prirodzené, že sa nám do nej nechce pustiť. Možno by bolo lepšie žiadny finančný produkt ani neuzatvoriť. To však nie je riešenie.

Uzatvoriť alebo neuzatvoriť finančný produkt?
Finančné produkty sú v dnešnej dobe nutnosťou. Potrebujeme sa zabezpečiť na dôchodok - ideálnym riešením je dlhodobé sporenie. Rovnako, keď potrebujeme kúpiť byt  a máme málo peňazí, tak si  musíme požičať – tu sa núka ako vhodné riešenie hypotekárny úver. Otázka teda nestojí či si uzatvoriť  finančný produkt, ale: ktorý, kedy a za akých podmienok?

Ako sa orientovať vo finančných produktoch?
Naštudovať si všetky finančné produkty, ktoré prichádzajú do úvahy je takmer nemožné. Ideálnym riešením je obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa, ktorý sa v tom orientuje a ideálne vie poskytnúť na výber viac riešení od rôznych finančných inštitúcií.

Čítať alebo nečítať podmienky zmluvy?
Odpoveď je jednoznačná: Čítať! Hoci sa nám nechce do toho pustiť, je potrebné si uvedomiť, že finančný produkt je dlhodobý záväzok, ktorý nám môže spôsobiť finančnú stratu. Netreba mať ťažkú hlavu, že nerozumieme všetkým detailom, napriek tomu môžeme nájsť v zmluve podmienky, pre ktoré by sme zmluvu možno ani neuzavreli.

Ktorá časť zmluvy je dôležitá?
Zmluvu treba chápať ako celok. Niektoré situácie môžu nastať častejšie a preto je dobré sa na ne sústrediť viac. Napríklad pri hypotekárnom úvere sa odporúča sústrediť na podmienky zmluvy, ktoré popisujú pravidlá neschopnosti splácať. Nezaplatenie splátok môže mať vážne dôsledky.  
Finančný produkt je dlhodobá záležitosť a preto je veľmi dôležité poznať podmienky aj pri predčasnom zrušení. Tu veľmi často klienti finančných inštitúcií strácajú veľa peňazí.
Samozrejmosťou finančného produktu sú poplatky. To je nepochybne časť, o ktorej by sme mali vedieť vopred, aby sme neboli neskôr prekvapení.
V rôznych produktoch je dobré sústrediť sa na rôzne oblasti,  podľa situácií, ktoré môžu nastať počas trvania zmluvy. V ďalšej časti sú oblasti na ktoré je dobré sa zamerať podľa typu produktu.

Čo je dôležité v zmluve životného poistenia?

 • Rozsah poistného krytia,
 • Výluky,
 • Poplatky,
 • Platobné pravidlá

Čo je dôležité v zmluve o hypotekárnom úvere?

 • Úroková sadzba vrátane doby fixácie,
 • Podmienky pri neschopnosti splácať úver,
 • Možnosti predčasného alebo zrýchleného splácania

Čo je dôležité v zmluve havarijného poistenia?

 • Rozsah poistného krytia,
 • Výluky,
 • Asistenčné služby

Asi najdôležitejším odporúčaním pri výbere finančného produktu je obrátiť sa na niekoho, kto sa profesionálne venuje tejto tématike – finančného sprostredkovateľa. A tiež nezabudnúť okrem výhod prebrať aj možné riziká.
Branislav Jendroľ, OVB Allfinanz Slovensko


Úzke miesta finančných produktov alebo na čo si dávať pozor pri čítaní podmienok zmluvy

Stojíme pred voľbou finančného produktu, ktorý nás zaväzuje na dlhé obdobie platiť  finančnej inštitúcii splátku za úver, poistné za životné poistenie alebo poistné za havarijné poistenie,  a máme pred sebou rozsiahlu zmluvu a pri tom uvažujeme či ju študovať,  alebo nie?

zmluvy_obrazok.jpg© Jena Šimková

V knižnej forme môže mať zmluva 10, 20, alebo aj 30 strán textu, nudného textu, kde navyše porozumieť  všetkým detailom a uvedomiť si všetky súvislosti je skutočne náročná skoro nesplniteľná úloha. Je prirodzené, že sa nám do nej nechce pustiť. Možno by bolo lepšie žiadny finančný produkt ani neuzatvoriť. To však nie je riešenie.

Uzatvoriť alebo neuzatvoriť finančný produkt?
Finančné produkty sú v dnešnej dobe nutnosťou. Potrebujeme sa zabezpečiť na dôchodok - ideálnym riešením je dlhodobé sporenie. Rovnako, keď potrebujeme kúpiť byt  a máme málo peňazí, tak si  musíme požičať – tu sa núka ako vhodné riešenie hypotekárny úver. Otázka teda nestojí či si uzatvoriť  finančný produkt, ale: ktorý, kedy a za akých podmienok?

Ako sa orientovať vo finančných produktoch?
Naštudovať si všetky finančné produkty, ktoré prichádzajú do úvahy je takmer nemožné. Ideálnym riešením je obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa, ktorý sa v tom orientuje a ideálne vie poskytnúť na výber viac riešení od rôznych finančných inštitúcií.

Čítať alebo nečítať podmienky zmluvy?
Odpoveď je jednoznačná: Čítať! Hoci sa nám nechce do toho pustiť, je potrebné si uvedomiť, že finančný produkt je dlhodobý záväzok, ktorý nám môže spôsobiť finančnú stratu. Netreba mať ťažkú hlavu, že nerozumieme všetkým detailom, napriek tomu môžeme nájsť v zmluve podmienky, pre ktoré by sme zmluvu možno ani neuzavreli.

Ktorá časť zmluvy je dôležitá?
Zmluvu treba chápať ako celok. Niektoré situácie môžu nastať častejšie a preto je dobré sa na ne sústrediť viac. Napríklad pri hypotekárnom úvere sa odporúča sústrediť na podmienky zmluvy, ktoré popisujú pravidlá neschopnosti splácať. Nezaplatenie splátok môže mať vážne dôsledky.  
Finančný produkt je dlhodobá záležitosť a preto je veľmi dôležité poznať podmienky aj pri predčasnom zrušení. Tu veľmi často klienti finančných inštitúcií strácajú veľa peňazí.
Samozrejmosťou finančného produktu sú poplatky. To je nepochybne časť, o ktorej by sme mali vedieť vopred, aby sme neboli neskôr prekvapení.
V rôznych produktoch je dobré sústrediť sa na rôzne oblasti,  podľa situácií, ktoré môžu nastať počas trvania zmluvy. V ďalšej časti sú oblasti na ktoré je dobré sa zamerať podľa typu produktu.

Čo je dôležité v zmluve životného poistenia?

 • Rozsah poistného krytia,
 • Výluky,
 • Poplatky,
 • Platobné pravidlá

Čo je dôležité v zmluve o hypotekárnom úvere?

 • Úroková sadzba vrátane doby fixácie,
 • Podmienky pri neschopnosti splácať úver,
 • Možnosti predčasného alebo zrýchleného splácania

Čo je dôležité v zmluve havarijného poistenia?

 • Rozsah poistného krytia,
 • Výluky,
 • Asistenčné služby

Asi najdôležitejším odporúčaním pri výbere finančného produktu je obrátiť sa na niekoho, kto sa profesionálne venuje tejto tématike – finančného sprostredkovateľa. A tiež nezabudnúť okrem výhod prebrať aj možné riziká.
Branislav Jendroľ, OVB Allfinanz Slovensko