POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER – Zlatá minca 2020

1.  Generali Poisťovňa: Poistenie schopnosti splácať úver (UniCredit) ■ 84 bodov
2.  Poisťovňa Cardif Slovakia: Poistenie schopnosti splácať ■ 72 bodov
3.  Uniqa: Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver (TB) ■ 54 bodov

4.  Uniqa: Poistenie kľúčovej osoby (TB) ■ 26 bodov
5.  Uniqa: Rizikové životné poistenie (PSS) ■ 18 bodov

Poznámka: Nová kategória Zlatej mince.

Uzatvára se v banke, odporúča sa, ak klient spláca dlhodobo. Zdravotný stav a iné riziká sa dokladujú menej podrobnejšie, ako pri rizikovom životnom poistení.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2020 tvorí 191 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Chcete vedieť viac? Pozrite si webinár: