Poistenie majetku

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2015

1.   79   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňaMôj domov
                         - Komplexné poistenie domova
2.   53   bodov    UniqaDomov & Šťastie
3.   33   bodov    Generali PoisťovňaDOMino Extra


4.   23   bodov    Aegon Životná poisťovňaDom KOMPLET
5.   22   bodov    ČSOB PoisťovňaPoistenie budovy,
                         domácnosti a zodpovednosti za škodu

6.   20   bodov    Union poisťovňaPoistenie majetku
                         a zodpovednosti za škody pre fyzické osoby
                         UNIDOM

7.   16   bodov    Wüstenrot poisťovňaKomplexné poistenie
                         bytu a domu

8.   12   bodov    AXADOMOV IN
9.    9    bodov    Groupama poisťovňaBezpečný domov
                         – komplexné poistenie nehnuteľností
                         a domácnostíallianzSP.jpg

Pýtate sa:
Počul som, že je majetkové poistenie dôležité aktualizovať.
Prečo?
2bbp5.jpg


Poistenie majetku

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2015

1.   79   bodov    Allianz - Slovenská poisťovňaMôj domov
                         - Komplexné poistenie domova
2.   53   bodov    UniqaDomov & Šťastie
3.   33   bodov    Generali PoisťovňaDOMino Extra


4.   23   bodov    Aegon Životná poisťovňaDom KOMPLET
5.   22   bodov    ČSOB PoisťovňaPoistenie budovy,
                         domácnosti a zodpovednosti za škodu

6.   20   bodov    Union poisťovňaPoistenie majetku
                         a zodpovednosti za škody pre fyzické osoby
                         UNIDOM

7.   16   bodov    Wüstenrot poisťovňaKomplexné poistenie
                         bytu a domu

8.   12   bodov    AXADOMOV IN
9.    9    bodov    Groupama poisťovňaBezpečný domov
                         – komplexné poistenie nehnuteľností
                         a domácnostíallianzSP.jpg

Pýtate sa:
Počul som, že je majetkové poistenie dôležité aktualizovať.
Prečo?
2bbp5.jpg