PEŇAŽNÉ FONDY A FONDY KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ – Zlatá minca 2020

1.  IAD Investments: Zaistený-IAD depozitné konto ■ 76 bodov
2.  Amundi AM: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond – A2 USD (C) ■ 36 bodov
3.  Franklin Templeton Investments: Franklin Euro Short Term Money Market Fund ■ 31 bodov

4.  AM Slovenskej sporiteľne: AM SLSP Euro Plus Fond ■ 27 bodov
5.  BNP Paribas AM: BNP Paribas Fund Euro Money Market ■ 15 bodov
6.  Generali Investments: Generali Fond konzervatívny ■ 14 bodov

Poznámka: Cieľ Zlatej mince je upozorňovať na najlepších a nie hovoriť o neúspešných. Preto nezverejňujeme produkty, ktoré získali 10 a menej bodov.

Sú určené pre veľmi konzervatívnych investorov, ktorí nie sú ochotní znášať výkyvy.

U každého produktu je uvedený počet bodov (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie), ktoré produkt získal v hlasovaní odbornej poroty.
Odbornú porotu Zlatej mince 2020 tvorí 191 nezávislých finančných expertov – zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Veľa z nich pracuje na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali knihu alebo učebnicu.
Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Nie každý produkt, ktorý zvíťazil, musí byť najlepší práve pre vás. Dá sa však povedať, že produkty, ktoré odborná porota ocenila ako najlepšie, sú naozaj dobré a kvalitné. Odporúčam ich brať pri vašom rozhodovaní do úvahy.
Jiří Ščobák, organizátor súťaže finančných produktov Zlatá minca


Chcete vedieť viac?


Mohol by vás zaujímať webinár:

Súvisiace:
Kategórie fondov 2010 až 2017