OBJAV roka 2017

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2016 - 31. októbra 2017.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 201
7

  • mBank  ■  mFondy
  • Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Môj domov 2017
  • VÚB  ■  Kombiprodukt

Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2017.
OBJAV roka 2017

Cieľom kategórie OBJAV roka je informovať o inovatívnych a jedinečných produktoch na slovenskom finančnom trhu. Každý finančný subjekt mohol nominovať iba jeden produkt daný na trh v rozmezí 1. september 2016 - 31. októbra 2017.

Najlepšie finančné produkty kategórie OBJAV roka v hlasovaní odbornej poroty 201
7

  • mBank  ■  mFondy
  • Allianz - Slovenská poisťovňa  ■  Môj domov 2017
  • VÚB  ■  Kombiprodukt

Členovia odbornej poroty vyberali tri najlepšie produkty. Prvý produkt obdržal 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Produkty s najvyšším počtom bodov získali bez uvedenia poradia ocenenie OBJAV roka 2017.