Najústretovejšia poisťovňa

Výsledky hlasovania verejnosti 2013

1.   1787 hlasov   Allianz - Slovenská poisťovňa

2.     610 hlasov   Union poisťovňa
3.     555 hlasov   Kooperativa poisťovňa
4.     414 hlasov   Generali Slovensko poisťovňa
5.     404 hlasov   AXA
6.     332 hlasov   UNIQA poisťovňa
7.     308 hlasov   ČSOB Poisťovňa
8.     301 hlasov   ING Životná poisťovňa
9.     268 hlasov   MetLife Amslico poisťovňa
10.   266 hlasov   Wüstenrot poisťovňa
11.   199 hlasov   Komunálna poisťovňa
12.   170 hlasov   Genertel
13.   158 hlasov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
14.   136 hlasov   Aegon Slovensko

Najústretovejšia poisťovňa

Výsledky hlasovania verejnosti 2013

1.   1787 hlasov   Allianz - Slovenská poisťovňa

2.     610 hlasov   Union poisťovňa
3.     555 hlasov   Kooperativa poisťovňa
4.     414 hlasov   Generali Slovensko poisťovňa
5.     404 hlasov   AXA
6.     332 hlasov   UNIQA poisťovňa
7.     308 hlasov   ČSOB Poisťovňa
8.     301 hlasov   ING Životná poisťovňa
9.     268 hlasov   MetLife Amslico poisťovňa
10.   266 hlasov   Wüstenrot poisťovňa
11.   199 hlasov   Komunálna poisťovňa
12.   170 hlasov   Genertel
13.   158 hlasov   Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
14.   136 hlasov   Aegon Slovensko