INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Zlatá minca 2020
Výsledky hlasovania odbornej poroty:

Čakáme na výsledky.
Aktuálne prebieha hlasovanie odbornej poroty.

Varovanie NBS:
„Investičné ani kapitálové životné poistenie nie je sporenie. Aj v prípade, ak by tento produkt bol nazvaný alebo prezentovaný ako sporenie, buďte opatrný a zistite, o čo v skutočnosti ide.

Ak vám poisťovňa predkladá nejaké predpoklady budúcich zárobkov, myslite na to, že sa jedná len o odhad, ktorý môže ale nemusí byť naplnený.


Ak vás niekto presviedča na zrušenie životnej poistky a uzatvorenie novej, nedajte sa pomýliť a zvýšte pozornosť. Nové poistenie môže byť skutočne lepšie a výhodnejšie, ale nemusí to znamenať, že sa vám oplatí staré poistenie zaň vymeniť. Dôvodom sú poplatky. Tie sú najvyššie prvé roky trvania poistenia. Ak by ste uzatvorili novú poistnú zmluvu, môže sa stať, že vysoké počiatočné poplatky budete znášať znova.“

Každý člen odbornej poroty vyberal tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej mal odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu boli kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusel vyplňovať kategóriu, o ktorej nemal dostatok informácií.

Výsledkom ich práce je tabuľka najlepších finančných produktov. U každého produktu je uvedený počet bodov, ktoré produkt v hlasovaní odbornej poroty získal (tri body za prvé miesto, dva za druhé, jeden za tretie).

➩ Webinár „Investičné životné poistenie“, realizovaný vo FB skupine Fórum Zlatá minca 15. 11. 2020:

■ Kategórie poisťovní 2005-2017