Odborná porota 2006-2017

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2017
Banci Zdenko, nezávislý interný auditor pre finančných sprostredkovateľov
Bardon Jindřich, Rozhlas a televízia Slovenska, programový manažér SRo
Benček Boris, Balington, riaditeľ pre neživotné poistenie a priemysel
Blažek Marcel, Granden, riaditeľ oddelenia prevádzky a starostlivosti o klientov
Cvik Vladimír, Netfinancie, konateľ, výkonný riaditeľ
Čóka Marek, Rýchlepoistenie.sk, konateľ
Čonka Marek, oPeniazoch.sk
Dudáš Marek, Agropoistenie, konateľ
Ďurajová Viktória, Hochschule Fresenius, prodekan
Ďuriš Michal, Umbrella Group, partner
Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, výkonný riaditeľ
Fronc Jozef, OVB Allfinanz Slovensko, riaditeľ odboru produktmanažmentu a marketingu
Glomba Andrej, Broker Service Group, vzťahový manažér
Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, tlačová tajomníčka
Hadzima Pavol, Winners Group, produktový manažér senior
Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, katedra podnikových financií
Hruška Dušan, Investičné Noviny, šéfredaktor
Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, generálna tajomníčka
Kavický Radovan, GapData Institute, prezident
Kettner Karel, Hypomaklér, managing director
Kočišová Kristína, Ekonomická fakulta TU v Košiciach, katedra bankovníctva a investovania
Kolárik Peter, TotalMoney, konateľ
Kročian Tomáš, Broker Consulting, produktový manažér
Kvasňovský Richard, TASR, vedúci domácej redakcie
Ležovičová Eva, Univerzálna maklérska spoločnosť
Lorenc Jan, Hypocentrum finančné služby, hypotekárny špecialista 
Macko Ondrej, touchIT, editor-in-chief
Maňkošová Edita, Maxima Broker, riaditeľ  pre externú spoluprácu
Minjarík Igor, MBI Marketingberatung International, konateľ
Nagyová Valéria, GoodWill, riaditeľka
Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odborný asistent
Nemeš Marián, IMPERIAL Gold, generálny riaditeľ
Nespala Michal, Respect Slovakia, projektový manažér
Ovčarik Maroš, Finančný Kompas, finančný analytik
Pekarčík Marcel, MPS – Moderné Poisťovacie Služby, obchodný riaditeľ
Penz Ivan, Universal maklérsky dom, člen dozornej rady
Pitoňáková Renáta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ústav ekonómie
Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, prezident
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, prorektor pre rozvoj
Sokol Juraj, Juraj Sokol, konateľ
Süčová Erika, Broker Consulting, produktová manažérka a odborný garant
Šimko Peter, Poistenie.sk, výkonný riaditeľ
Vaškovič Ladislav, Slovenská obchodná a priemyselná komora, predseda ekonomického výboru
Végh Viliam, Garančný fond investícií, predseda
Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola, prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, výkonný riaditeľ
Žilovec Daniel, Finančné centrum, predseda predstavenstva
Tlačová správa Zlatá minca 2017

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2016
Banci Zdenko, nezávislý interný auditor pre finančných sprostredkovateľov
Bardon Jindřich, Rozhlas a televízia Slovenska, analytik výskumu
Benček Boris, Balington, riaditeľ pre neživotné poistenie a priemysel
Biesik Marián, Salve Investments, produkt manažment
Blažek Marcel, Granden, riaditeľ oddelenia prevádzky a starostlivosti o klientov
Csernák Peter, Pravda, ekonomický redaktor
Cvik Vladimír, Netfinancie, konateľ, výkonný riaditeľ
Čóka Marek, Rýchlepoistenie.sk, konateľ
Čonka Marek, oPeniazoch.sk
Dudáš Marek, Superpoistenie, konateľ
Ďurajová Viktória, Hochschule Fresenius, prodekan
Ďuriš Michal, Umbrella Group, partner
Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, výkonný riaditeľ
Glomba Andrej, Broker Service Group, vzťahový manažér
Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, tlačová tajomníčka
Hadzima Pavol, Winners Group, produktový manažér senior
Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, katedra podnikových financií
Horvátová Eva, Ekonomická univerzita Bratislava, vedúca katedry bankovníctva a medzinárodných financií
Hruška Dušan, Investičné Noviny, šéfredaktor
Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, generálna tajomníčka
Kavický Radovan, GapData Institute, prezident
Kelemenová Mária, Hypocentrum, riaditeľ spoločnosti
Kettner Karel, Hypomaklér, managing director
Kľocová Marta, OVB Allfinanz Slovensko, riaditeľka odboru produktmanažmentu a marketingu
Kočišová Kristína, Ekonomická fakulta TU v Košiciach, katedra bankovníctva a investovania
Kolárik Peter, TotalMoney, konateľ
Kročian Tomáš, Broker Consulting, produktový manažér
Kvasňovský Richard, TASR, vedúci domácej redakcie
Ležovičová Eva, Univerzálna maklérska spoločnosť, konateľ
Macko Ondrej, touchIT, editor-in-chief
Macula Dušan, Macula poisťovacie služby, konateľ
Madleňák Martin, GrECo JLT Slovakia, managing director
Mika Jozef, Conseq Investment Management, manažér predaja pre Slovenskú republiku
Nagyová Valéria, GoodWill, riaditeľka
Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odborný asistent
Nemeš Marián, ROYAL Golden Group, generálny riaditeľ
Nespala Michal, Respect Slovakia, projektový manažér
Ovčarik Maroš, Finančný Kompas, finančný analytik
Pekarčík Marcel, MPS – Moderné Poisťovacie Služby, obchodný riaditeľ
Penz Ivan, Universal maklérsky dom, člen dozornej rady
Petrušková-Bartáková Gabriela, Maxima Broker, viceprezident, podpredseda predstavenstva
Pitoňáková Renáta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ústav ekonómie
Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, prezident
Ružička Martin, MBI Marketingberatung International
Schochman Filip, Finreport.sk, CEO
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, prorektor pre rozvoj
Sokol Juraj, Juraj Sokol, konateľ
Süčová Erika, Broker Consulting, produktová manažérka a odborný garant
Šimko Peter, Poistenie.sk, výkonný riaditeľ
Vaškovič Ladislav, Slovenská obchodná a priemyselná komora, predseda ekonomického výboru
Végh Viliam, Garančný fond investícií, predseda
Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola, prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, výkonný riaditeľ
Žilovec Daniel, Finančné centrum, predseda predstavenstva
Tlačová správa Zlatá minca 2016

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2015

Banci Zdenko,
Bardon Jindřich, Rozhlas a televízia Slovenska,
Benček Boris, Balington,
Biesik Marián, Salve Investments,
Blažek Marcel, K Finance,
Csernák Peter, Pravda,
Cvik Vladimír, Netfinancie,
Čóka Marek, Rýchlepoistenie.sk,
Čonka Marek, oPeniazoch.sk,
Demjan Valér, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica,
Dobáková Alica, Finančná Hitparáda,
Dudáš Marek, Superpoistenie,
Ďurajová Viktória, Hochschule Fresenius,
Ďuriš Michal, Umbrella Group,
Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov,
Glomba Andrej, Broker Service Group,
Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Hadzima Pavol, Winners Group,
Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava,
Horvátová Eva, Ekonomická univerzita Bratislava,
Hruška Dušan, Investičné Noviny,
Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov,
Kavický Radovan, MESA 10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy,
Kelemenová Mária, Hypocentrum,
Kettner Karel, Hypomaklér,
Kľocová Marta, OVB Allfinanz Slovensko,
Kočišová Kristína, Ekonomická fakulta TU v Košiciach,
Kolárik Peter, TotalMoney,
Kosztolányi Martin, aktuár,
Kročian Tomáš, Broker Consulting,
Kvasňovský Kamil, MPS – Moderné Poisťovacie Služby,
Kvasňovský Richard, TASR,
Lang Juraj, Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania,
Langová Diana, Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania,
Ležovičová Eva, Univerzálna maklérska spoločnosť,
Macko Ondrej, touchIT,
Macula Dušan, Macula poisťovacie služby,
Mika Jozef, Conseq Investment Management,
Nagyová Valéria, GoodWill,
Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,
Nemeš Marián, EPO Invest,
Ovčarik Maroš, Finančný Kompas,
Penz Ivan, Universal maklérsky dom,
Petrušková-Bartáková Gabriela, Maxima Broker,
Pilch Ctibor, Časopis Finančné trhy,
Pitoňáková Renáta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK,
Púchly Tomáš, Hospodárske noviny,
Ragáčová Katarína, Sme,
Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov,
Ružička Martin, MBI Marketingberatung International,
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava,
Sokol Juraj, Juraj Sokol,
Süčová Erika, Broker Consulting,
Šimko Peter, Poistenie.sk,
Šimo Michal, Deluvis,
Vaškovič Ladislav, Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Vedej Mojmír, Respect Slovakia,
Végh Viliam, Garančný fond investícií,
Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola,
Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností,
Žilovec Daniel, Finančné centrum

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2014
Bačišin Vladimír, Paneurópska vysoká škola
Banci Zdenko
Bardon Jindřich, Median SK
Blažek Marcel, K Finance
Borot Andrej, Univerzálna maklérska spoločnosť
Csernák Peter, Pravda
Cvik Vladimír, Netfinancie
Čóka Marek, Rýchlepoistenie.sk
Čonka Marek, oPeniazoch.sk
Demjan Valér, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica
Dudáš Marek, Superpoistenie
Ďurajová Viktória, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica
Ďuriš Michal, Umbrella Group
Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov
Foltán Ján
Glomba Andrej, Broker Service Group
Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora
Hadzima Pavol, Winners Group
Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava
Horvátová Eva, Ekonomická univerzita Bratislava
Hruška Dušan, Investičné Noviny
Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
Janíčková Diana, Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania
Kavický Radovan, MESA 10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy
Kelemenová Mária, Hypocentrum
Kettner Karel, Hypomaklér
Kľocová Marta, OVB Allfinanz Slovensko
Kočišová Kristína, Ekonomická fakulta TU v Košiciach
Kolárik Peter, TotalMoney
Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Kosztolányi Martin, aktuár
Kročian Tomáš, Fin Consulting
Kvasňovský Kamil, MPS – Moderné Poisťovacie Služby
Kvasňovský Richard, TASR
Lang Juraj, Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania
Legerský Tomáš, Finančná Hitparáda
Macko Ondrej, PC Revue
Markovičová Silvia, Salve Finance
Nagyová Valéria, GoodWill
Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Nemeš Marián, Business and Financial Planners
Ovčarik Maroš, Finančný Kompas
Penz Ivan, Universal maklérsky dom
Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov
Petrušková-Bartáková Gabriela, Maxima Broker
Pilch Ctibor, Časopis Finančné trhy
Pitoňáková Renáta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Púchly Tomáš, Hospodárske noviny
Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Ružička Martin, MBI Marketingberatung International
Scherhaufer Roman, European investment centre
Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava
Sokol Juraj, Juraj Sokol
Süčová Erika, Broker Consulting
Šimko Peter, Poistenie.sk
Štaffová Miriam, Deluvis
Vaškovič Ladislav, Slovenská obchodná a priemyselná komora
Vedej Mojmír, Respect Slovakia
Végh Viliam, Garančný fond investícií
Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola
Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností
Žilovec Daniel, Finančné centrum

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2013
Apolen Peter, Investujeme.sk, Bačišin Vladimír, Paneurópska vysoká škola, Banci Zdenko, Univerzálna maklérska spoločnosť, Bardon Jindřich, Median SK, Blažek Marcel, K Finance, Csernák Peter, Pravda, Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Čuňočka Ján, Demjan Valér, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica, Dudáš Marek, Superpoistenie, Ďurajová Viktória, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica, Ďurček Adrián, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Ďuriš Michal, Umbrella Group, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Foltán Ján, Glomba Andrej, Broker Service Group, Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, Hlubina Pavol, Profit, Horvátová Eva, Ekonomická univerzita v Bratislave, Hrtko Vladimír, Slovenská banková asociácia, Hruška Dušan, Investičné Noviny, Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Kafková Eva, Ekonomická univerzita Bratislava so sídlom v Košiciach, Kavický Radovan, MESA 10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, Kelemenová Mária, Hypocentrum, Kettner Karel, Hypomaklér, Kolárik Peter, TotalMoney, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Kosztolányi Martin, aktuár, Kročian Tomáš, Fin Consulting, Kúdela Milan, Finančník.sk, Kvasňovský Kamil, MPS – Moderné Poisťovacie Služby, Kvašňovský Richard, TASR, Longauer Vladimír, Bankbrooker, Macko Ondrej, PC Revue, Motyčka Ľubomír, Cestovateľ, Nagyová Valéria, GoodWill, Nečas Martin, Zepter Finance, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Nemeš Marián, Business and Financial Planners, Ovčarik Maroš, analytik bankových produktov, Penz Ivan, Universal maklérsky dom, Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov, Petrušková-Bartáková Gabriela, Maxima Broker, Poklemba Pavol, Financie v pohode, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Ružička Martin, MBI Marketingberatung International, Scherhaufer Roman, European investment centre, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, Sokol Juraj, Juraj Sokol, Süčová Erika, Broker Consulting, Szabó Ivan, Hospodárske noviny, Šimko Peter, Poistenie.sk, Škriniar Pavel, Financie v pohode, Štaffová Miriam, Deluvis, Štefanková Martina, TASR, Tytykalová Halka, Sme, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter, Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, SITA, Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Wilhalm Ivo, OVB Allfinanz Slovensko, Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Žilovec Daniel, Finančné centrum
Tlačová správa Zlatá minca 2013

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2012

Bačišin Vladimír, Paneurópska vysoká škola, Banci Zdenko, Univerzálna maklérska spoločnosť, Bardon Jindřich, Median SK, Csernák Peter, Pravda, Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Čuňočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet Hypoték, Demjan Valér, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica, Dudáš Marek, Superpoistenie, Ďurček Adrián, Terno Slovensko, Ďuriš Michal, Umbrella Group, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Foltán Ján, Glomba Andrej, Broker Service Group, Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, Hodošová Beáta, K Finance, Horvátová Eva, Ekonomická univerzita v Bratislave, Hrtko Vladimír, Slovenská banková asociácia, Hruška Dušan, Investičné Noviny, Huttová Darina, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Hvozdovičová Jana, Sme, Chrienová Monika, Finančník.sk, Janáčová Anna, advokátka v oblasti poistného plnenia, Kačalka Ľuboslav, Investujeme.sk, Kafková Eva, Ekonomická univerzita Bratislava so sídlom v Košiciach, Kavický Radovan, MESA 10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, Kettner Karel, Hypomaklér, Kolárik Peter, TotalMoney, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Kosztolányi Martin, aktuár, Kročian Tomáš, Fin Consulting, Kručay Martin, AMK – agentúra pre sprostredkovanie investičných služieb, Kvasňovský Kamil, MPS – Moderné Poisťovacie Služby, Kvašňovský Richard, TASR, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macko Ondrej, PC Revue, Makarová Xenia, eTrend, Mizeráková Miroslava, Hypocentrum, Motyčka Ľubomír, Cestovateľ, Muzika Dušan, InvestAge, Nagyová Valéria, GoodWill, Nečas Martin, Zepter Finance, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Nemeš Marián, Business and Financial Planners, Ovčarik Maroš, analytik bankových produktov, Patzelt Rastislav, Efcon, Penz Ivan, Universal maklérsky dom, Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov, Petrušková-Bartáková Gabriela, Maxima Broker, Pilch Ctibor, časopis Finančné trhy, Poklemba Pavol, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Scherhaufer Roman, European investment centre, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, Sokol Juraj, Juraj Sokol, Süčová Erika, Broker Consulting, Szabó Ivan, Hospodárske noviny, Šimko Peter, Poistenie.sk, Štaffová Miriam, AWD, Štefanková Martina, Hospodárske noviny, Tytykalová Halka, Sme, Vargová Viktória, Bankovní institut vysoká škola Banská Bystrica, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter, Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, Vincúrová Zuzana, Paneurópska vysoká škola, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Wilhalm Ivo, OVB Allfinanz Slovensko, Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Žilovec Daniel, Finančné centrum

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2011
Banci Zdenko, Univerzálna maklérska spoločnosť, Bardon Jindřich, Median SK, Csernák Peter, Pravda, Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Čunočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet Hypoték, Dudáš Marek, Superpoistenie, Ďurček Adrián, Terno Slovensko, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, Hrtko Vladimír, Slovenská banková asociácia, Hrvolová Barbora, Firma/Siesta Slovakia, Huttová Darina, AFISP, Hvozdovičová Jana, Sme, Chrienová Monika, Finančník.sk, Jurigová Daniela, Rádio Expres, Kačalka Ľuboslav, Investujeme.sk, Kavický Radovan, MESA 10, Kľocová Marta, OVB Allfinanz Slovensko, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Kročian Tomáš, Fin Consulting, Kvasňovský Kamil, MPS, Kvašňovský Richard, TASR, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macko Ondrej, PC Revue, Makarová Xenia, eTrend, Mizeráková Miroslava, Hypocentrum, Motyčka Ľubomír, Cestovateľ, Muzika Dušan, InvestAge, Nagyová Valéria, GoodWill, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Nemeš Marián, Business and Financial Planners, Patzelt Rastislav, Efcon, Penz Ivan, Universal maklérsky dom, Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov, Petrušková-Bartáková Gabriela, Maxima Brokers, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, Süčová Erika, Broker Consulting, Šimko Peter, Poistenie.sk, Štefaniková Monika, K Finance, Trebunová Lenka, AWD, Tytykalová Halka, Sme, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter, Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Žilovec Daniel, Finančné centrum

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2010
Banci Zdenko, Univerzálna maklérska spoločnosť, Bardon Jindřich, Median SK, Csernák Peter, Pravda, Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Čunočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet Hypoték, Doktor Vladislav, Hospodárske noviny, Dragula Patrik, Pelikán.sk, Dudáš Marek, Superpoistenie, Ďurček Adrián, Jednota Bratislava, Faith Ondrej, Medical & Financial Consulting, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, Hornáčeková Ružena, Nový pokrok, Hrvolová Barbora, Eurobiznis, Hvozdovičová Jana, Sme, Ivanička Michal, Crossline, Ješko Vladimír, GoodWill, John Alexandra, Finančník.sk, Jurigová Daniela, Rádio Expres, Kačalka Ľuboslav, Investujeme.sk, Kavický Radovan, MESA 10, Kleman Roman, RenaCo, Kmeť Alexander, Hypocentrum, Krajmerová Eva, Firma/Siesta Slovakia, Králiková Helena, Vydavateľstvo Tempo, Kullová Zuzana, FinWeb, Kvasňovský Kamil, Maklérska poisťovacia spoločnosť, Kvašňovský Richard, TASR, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macko Ondrej, PC Revue, Makarová Xenia, eTrend, Nagyová Valéria, GoodWill, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Nemeš Marián, Winterian, Patzelt Rastislav, Efcon, Penz Ivan, Universal maklérsky dom, Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov, Petrušková Gabriela, Maxima Brokers, Porubský Juraj, Forbes Slovensko, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Scherhaufer Roman, European Investment Centre, Schmidt Robert, OVB Allfinanz Slovensko, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, Stanislav Maroš, Fincentrum, Šimko Peter, Poistenie.sk, Tomaškovič Jozef, Brasco, Trebunová Lenka, AWD, Tytykalová Halka, Sme, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter, Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Záborský Ján, Trend, Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Žilovec Daniel, Finančné centrum

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2009
Jindřich Bardon, Median SK, Bohácsek Peter, Maklérska poisťovacia spoločnosť, Csernák Peter, Trend, Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Danko Oliver, Svet Hypoték, Dodok Michal, FinWeb, Dragula Patrik, Pelikán.sk, Dudáš Marek, Superpoistenie, Ďurček Adrián, Jednota Bratislava, Faith Ondrej, Medical & Financial Consulting, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Gunišová Bibiána, Hospodárske noviny, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, Hornáčeková Ružena, Nový pokrok, Horvátová Eva, Ekonomická univerzita Bratislava – katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Harbula Martin, Finančník.sk, Hrvolová Barbora, Eurobiznis, Ivanička Michal, Crossline, Ješko Vladimír, GoodWill, Jurigová Daniela, Rádio Expres, Kačalka Ľuboslav, Investujeme.sk, Kavický Radovan, mSolutions, Kleman Roman, RenaCo, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Králiková Helena, Vydavateľstvo Tempo, Kvasňovský Kamil, Universálna maklérska spoločnosť, Kvašňovský Richard, TASR, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macko Ondrej, PC Revue, Maňkošová Edita, Maxima Broker, Motyčka Ľubomír, Cestovateľ, Nagyová Valéria, GoodWill, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Nemec Matej, Broker Investments, Nemeš Marián, Winterian, Onuferová Marianna, Sme, Paštrnák Ladislav, Redakcia Kysuce, Penz Ivan, Universal maklérsky dom, Peschl Ivan, Slovenská komora znalcov, Polek Peter, EFCON, Prachárová Anna, FinSet, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Scherhaufer Roman, European Investment Centre, Schmidt Robert, OVB Allfinanz Slovensko, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, Šimko Peter, Poistenie.sk, Šlachtičová Jana, Hypocentrum, Tomaškovič Jozef, Brasco, Trebunová Lenka, AWD, Tytykalová Halka, Sme, Világi Peter, Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Záborský Ján, Trend, Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Žilovec Daniel, Finančné centrum

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2008
Bardon Jindřich, Median SK, Bohácsek Peter, Maklérska poisťovacia spoločnosť, Černá Eva, bankový ombudsman pri SBA, Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Danko Oliver, Svet Hypoték, Dragula Patrik, Pelikán.sk, Dudáš Marek, Superpoistenie, Ďurček Adrián, Jednota Bratislava, Faith Ondrej, Medical & Financial Consulting, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Fronc Benedikt, OVB Allfinanz Slovensko, Gunišová Bibiána, Hospodárske noviny, Harumová Anna, Slovenská komora znalcov, Hornáčeková Ružena, Nový pokrok, Horvátová Eva, Ekonomická univerzita Bratislava – katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Ivanička Michal, Rádio Expres, Jacková Eva, Slovenská asociácia poisťovní, Ješko Vladimír, Sme, Kavický Radovan, Hospodárske noviny – FinWeb, Kleman Roman, RenaCo, Kleskeň Pavel, Dom a byt, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Koreňová Anna, BB Žurnál, Králiková Helena, Vydavateľstvo Tempo, Kubinec Matej, Hospodárske noviny, Kvašňovský Richard, Action Global Communications Slovakia, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macák Tibor, Finančník.sk, Macko Ondrej, PC Revue, Maňkošová Edita, Maxima Broker, Nagyová Valéria, Eurobiznis, Nebesňák Martin, FinSet, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Nemec Matej, Broker Investments, Nemeš Marián, Winterian, Paštrnák Ladislav, Redakcia Kysuce, Penz Ivan, Universal maklérsky dom, Podstupka Ivan, Slovenská asociácia poisťovní – Poistné rozhľady, Polek Peter, EFCON, Posolda Robert, Smart Brokers, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, Staník Miroslav, Plus 1 den, Straňák Peter, Reuters Slovakia, Süčová Erika, Broker Consulting, Šimko Peter, Poistenie.sk, Šlachtičová Jana, Hypocentrum, Tomaškovič Jozef, Brasco, Trebunová Lenka, AWD, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter, Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Finel, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Záborský Ján, Trend, Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Zuzík Emil, Eurofin Consulting, Žilovec Daniel, Finančné centrum

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2007
Bardoň Jindřich, Median SK, Beständig Jozef, Finančník.sk, Bohácsek Peter, Maklérska poisťovacia spoločnosť, Braun Peter, Prima noviny, Csernák Peter, eTrend, Černá Eva, bankový ombudsman pri SBA, Čonka Marek, Zoznam.sk, Čuňočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet Hypoték, Dragula Patrik, Pelikán.sk, Ďurček Adrián, Jednota Bratislava, Faith Ondrej, Medical & Financial Consulting, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Fronc Benedikt, OVB Allfinanz Slovensko, Gunišová Bibiána, Hospodárske noviny, Harumová Anna, Slovenská asociácia ekonomických znalcov, Hornáčeková Ružena, Nový pokrok, Hvozdovičová Jana, Pravda, Ivanička Michal, Rádio Expres, Ješko Vladimír, Sme, Kleman Roman, RenaCo, Kňazovický Igor, odborný mesačník Financie, Kolibárová Katarína, Maxima Broker, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Koreňová Anna, BB Žurnál, Králiková Helena, Vydavateľstvo Tempo, Kvasňovský Kamil, Universálna maklérska spoločnosť, Kvašňovský Richard, Action Global Communications Slovakia (v ročníkoch 2005 a 2006 hlasoval za Slovenský rozhlas), Lorinc Marcel, AFS SK, Macko Ondrej, PC Revue, Mitková Miroslava, Hypocentrum, Motyčka Ľubomír, Magazín Cestovateľ, Mravec Martin, Gfk Slovakia, Nagyová Valéria, Eurobiznis, Nebesňák Martin, FinSet, Nemec Juraj, Universita Mateja Béla Banská Bystrica, Paštrnák Ladislav, Redakcia Kysuce, Penz Ivan, Universal poisťovacie služby, Podstupka Ivan, Poistné rozhľady, Poklemba Pavol, Mesačník Investor, Pokorný Boris, Unimedia (v ročníku 2005 hlasoval za NFO AISA Slovensko), Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Scherhaufer Roman, Across Investment Services, Sivák Rudolf, Ekonomická universita Bratislava, Staník Miroslav, Plus 1 den, Straňák Peter, Reuters Slovakia, Šimko Peter, Poistenie.sk, Škriniar Pavel, Mesačník Investor, Špaňár Juraj, CK Leonardo, Švec Miroslav, Dicio, Tomaškovič Jozef, Brasco, Trebunová Lenka, AWD, Váňa Pavol, Kopaničiar Expres, Varga Jozef, Europenzia, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter, Medical & Financial Consulting (v ročníku 2005 hlasoval za Hospodárske noviny), Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Záborský Ján, Trend, Znášik Ivan, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Zuzík Emil, Eurofin Consulting

Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2006
Bardoň Jindřich, Median SK, Bohácsek Peter, Maklérska poisťovacia spoločnosť, Braunová Oľga, Prima noviny, Csernák Peter, Hospodárske noviny, Čonka Marek, Zoznam.sk, Čuňočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet Hypoték, Drgoň Daniel, Universálna maklérska spoločnosť, Deríková Martina, Môj dom, Ďurček Adrián, COOP Jednota Slovensko, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Fidlusová Viera, Sme, Fronc Benedikt, OVB Allfinanz Slovensko, Gunišová Bibiána, TASR, Hornáčeková Ružena, Nový pokrok, Hvozdovičová Jana, Pravda, Charvát Kamil, TNS SK, Ivanička Michal, Rádio Expres, Juristová Eva, Respect Slovakia, Kleman Roman, RenaCo, Kleskeň Pavel, Dom a byt, Kolibárová Katarína, Maxima Broker, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Koreňová Anna, BB Žurnál, Králiková Helena, Tempo, Kršáková Alica, MAI-Instar Insurance Brokers, Kvasňovský Richard, Slovenský rozhlas, Kyselý Ľubor, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Macko Ondrej, PC Revue, Markovič Peter, Finančník.sk, Mitková Miroslava, Hypocentrum, Motyčka Ľubomír, Cestovateľ, Mravec Martin, Gfk – Slovakia, Nemec Juraj, Universita Mateja Béla, Banská Bystrica, Nagyová Valéria, Eurobiznis, Onuferová Marianna, Sme, Paštrnák Ladislav, Kysuce, Pavol Poklemba, Mesačník Investor, Pokorný Boris, Unimedia (v ročníku 2005 hlasoval za NFO AISA Slovensko), Prachár František, FinSet, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Scherhaufer Roman, Across Investment Services, Sivák Rudolf, Ekonomická universita Bratislava, Staník Miroslav, Plus 1 den, Straňák Peter, Reuters Slovakia, Šimko Peter, Poistenie.sk, Škriniar Pavel, Mesačník Investor, Špaňár Juraj, CK Leonardo, Šporíková Eva, Považskobystrické novinky, Švec Miroslav, Dicio, Tatarková Katarína, Podtatranské noviny, Tomasch Peter, Brokernet – finanční brokeri, Tomeček Karin, Dial Telecom, Tóth Ivan, Pohronie, Váňa Pavol, Kopaničiar Expres, Világi Peter, Medical & Financial Consulting (v ročníku 2005 hlasoval za Hospodárske noviny), Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Záborský Ján, Trend, Zuzík Emil, Eurofin Consulting, Marián Zvara, ebankovnictvo.cybeb.net, Žitňanský Edo, Profit