Fondy fondov

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   23 bodov   Pioneer Investments     Pioneer Fund
                      Solutions – Balanced
2.   21 bodov   C-QUADRAT    C-QUADRAT ARTS Total
                      Return Global-AMI
3.   15 bodov   AXA    AXA Selection Emerging Equity


4.     8 bodov   IAD Investments  ■  IAD - Growth
                      Opportunities
5.     5 bodov   KBC Asset Management  ■  Archipel
                      Portfolio Pro Maybanner_hvezdne_fondy_SK_260x115_02

Pýtate sa:
V čom je najväčšia výhoda fondov fondov?
bbp25.jpg


Fondy fondov

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   23 bodov   Pioneer Investments     Pioneer Fund
                      Solutions – Balanced
2.   21 bodov   C-QUADRAT    C-QUADRAT ARTS Total
                      Return Global-AMI
3.   15 bodov   AXA    AXA Selection Emerging Equity


4.     8 bodov   IAD Investments  ■  IAD - Growth
                      Opportunities
5.     5 bodov   KBC Asset Management  ■  Archipel
                      Portfolio Pro Maybanner_hvezdne_fondy_SK_260x115_02

Pýtate sa:
V čom je najväčšia výhoda fondov fondov?
bbp25.jpg