Detailne o rizikovom životnom poistení

Čo je rizikové životné poistenie (RŽP)? ■ Čo primárne kryje? ■ Aké pripoistenia majú význam? ■ Zmluva – s čím strávime najviac času? ■ Čo seriózny poradca nevynechá? ■ Výluky.

■ Hostia: Peter Šimko, Tomáš Maga, Miroslav Kykloš. Moderoval: Jiří Ščobák. Webinár sa realizoval 31. 1. 2021 vo FB skupine Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).

Obsah:
0:56 Čo je rizikové životné poistenie (RŽP)?
2:19 Prečo sa poistiť? Čo má RŽP primárne kryť?
8:20 Aké varianty RŽP existujú? Aké pripoistenia majú význam?
8:59 Príprava – čo by mal človek vedieť? Ako by mal uvažovať? Zmysel poistenia je ochrana príjmov a záväzkov (poistiť by sa primárne mal živiteľ rodiny).
16:00 Zmluva – kde strávime najviac času? Čo potrebujeme zistiť?
19:00 Zdravotné a subjektívne riziko.
22:00 Zdravotný stav klienta.
22:52 Čo seriózny finančný poradca nevynechá?
25:40 Prečo je dôležité mať uvedenú oprávnenú osobu?
29:40 Výluky.
37:25 Má si klient zobrať poistnú zmluvu domov na preštudovanie?
40:00 Na ako dlho sa uzatvára IŽP?
44:34 Býva v zmluvách obmedzený počet poistných udalostí?
48:35 Do kedy môže klient zrušiť poistku a kedy vzniká poistná zmluva?
50:00 Podpoistená riziká v životnom poistení.
51:30 Ako sa o poistku dlhodobo starať?
53:20 Treba si zohnať kvalitného poisťovacieho profesionála.