Čo sú virtuálne karty?

Na Slovensku nie sú digitálne platobné karty zatiaľ až také zaužívané. Virtuálnu kartu, podobnú tej, ktorú ponúka Revolut, má na Slovensku aktuálne len 365.bank. Preto bol Tomáš Barbarič jedným z hostí webináre o virtuálnych kartách, ktorý sa realizoval vo facebookovej skupine Fórum Zlatá minca. Ďalší hostia boli Peter Stražovec a Ondrej Macko.

❧ Obsah:
01:10 – Čím sa odlišujú virtuálne karty od obyčajných kariet?
03:42 – Bezpečnosť ako výhoda.
06:02 – Virtuálnu kartu si človek môže sám veľmi rýchlo vytvoriť. Jednorázové virtuálne karty. Ekologickosť. Praktickosť.
11:14 – Virtuálna karta je instantná – viem ju dostať hneď. “Urob si sám.”
14:04 – Ako je to s vrátením platby na virtuálnu kartu?
14:54 – Čo ak stratím mobilný telefón?
16:35 – Platba virtuálnou kartou vyžaduje vyššiu úroveň zabezpečenia.
17:43 – Nevýhody virtuálnych kariet.
24:12 – Prečo a kedy sa 365.bank rozhodla pre virtuálne karty? Evolúcia virtuálnych kariet.
29:30 – Ktoré banky ponúkajú na Slovensku virtuálne karty?
30:55 – Príchod Revolutu na slovenský trh. Revolut ako inšpirácia.
35:28 – Čím sa líšia virtuálna karta 365.bank od iných virtuálnych kariet na trhu?
39:53 – Rozšírenie funkčností v budúcnosti.
41:39 – Prečo je Slovensko prístupné novým bankovým technológiám?
48:38 – Prečo nemá plnohodnotnú virtuálnu kartu viac bánk na Slovensku?
50:44 – Aká je budúcnosť? Stanú sa bankomaty bezkontaktnými alebo nastane zánik hotovosti?