Cestovné poistenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   84 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa    Cestovné
                      poistenie s neobmedzeným krytím liečebných
                      nákladov
2.   53 bodov   Union poisťovňa    Krátkodobé cestovné
                      poistenie
3.   38 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná
                      poisťovňa    Ročné cestovné poistenie
                      liečebných nákladov za 19€


4.   23 bodov   Generali Poisťovňa  ■   Cestovné poistenie
                      na dobu neurčitú
5.   22 bodov   Uniqa  ■  Cestovanie & Sloboda
6.   10 bodov   Generali Poisťovňa   ■  Krátkodobé cestovné
                      poistenie
7.     5 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Dlhodobé cestovné
                      poistenieallianzSP.jpg


Pýtate sa:
Čo sa mám pýtať pri uzatváraní cestovného poistenia?
2bbp8.jpg


Cestovné poistenie

Najlepšie finančné produkty v hlasovaní odbornej poroty 2016

1.   84 bodov   Allianz - Slovenská poisťovňa    Cestovné
                      poistenie s neobmedzeným krytím liečebných
                      nákladov
2.   53 bodov   Union poisťovňa    Krátkodobé cestovné
                      poistenie
3.   38 bodov   Generali Poisť., od. z. Európska cestovná
                      poisťovňa    Ročné cestovné poistenie
                      liečebných nákladov za 19€


4.   23 bodov   Generali Poisťovňa  ■   Cestovné poistenie
                      na dobu neurčitú
5.   22 bodov   Uniqa  ■  Cestovanie & Sloboda
6.   10 bodov   Generali Poisťovňa   ■  Krátkodobé cestovné
                      poistenie
7.     5 bodov   ČSOB Poisťovňa  ■  Dlhodobé cestovné
                      poistenieallianzSP.jpg


Pýtate sa:
Čo sa mám pýtať pri uzatváraní cestovného poistenia?
2bbp8.jpg