POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER – Zlatá minca 2020

1.  Generali Poisťovňa: Poistenie schopnosti splácať úver (UniCredit) ■ 84 bodov2.  Poisťovňa Cardif Slovakia: Poistenie schopnosti splácať ■ 72 bodov3.  Uniqa: Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver (TB) ■ 54 bodov 4.  Uniqa: Poistenie kľúčovej osoby (TB) ■ 26 bodov5.  Uniqa: Rizikové životné poistenie (PSS) ■ 18 bodov Poznámka: Nová kategória Zlatej mince. Uzatvára se v […]

CESTOVNÉ POISTENIE – Zlatá minca 2020

1.  Union poisťovňa: Krátkodobé cestovné poistenie ■ 174 bodov2.  Allianz – SP: Cestovné poistenie ■ 160 bodov3.  Generali Poisť., od. z. Európska cestovná poisťovňa: Komplexné cestovné poistenie VIP ■ 109 bodov 4.  Generali Poisťovňa: Cestovné poistenie na dobu neurčitú ■ 76 bodov4.  Uniqa: Cestovné poistenie ■ 76 bodov6.  ČSOB Poisťovňa: Cestovné poistenie ■ 25 bodov6.  […]

ÚRAZOVÉ POISTENIE – Zlatá minca 2020

1.  Allianz – SP: Poistenie invalidity následkom úrazu ■ 143 bodov2.  Youplus: Pripoistenie pre prípad invalidity (z akýchkoľvek príčin – úraz aj choroba) ■ 110 bodov3.  MetLife: Poistenie úrazu a choroby Easy Risk ■ 89 bodov 4.  Union poisťovňa: Union Istota – dlhodobé úrazové poistenie ■ 72 bodov5.  ČSOB Poistovňa: Poistenie úrazu a života Spirit […]

INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE – Zlatá minca 2020

1.  Allianz – SP: Môj Život ■ 118 bodov2.  Generali Poisťovňa: La Vita ■ 98 bodov3.  NN Životná poisťovňa: NN Plan ■ 77 bodov 4.  MetLife: PlusLife ■ 45 bodov5.  Uniqa: UNIQÁT Invest ■ 32 bodov6.  Wüstenrot poisťovňa: W – pohode ■ 17 bodov7.  NOVIS Poisťovňa: Pre rodiny ■ 12 bodov Poznámky: a) Cieľ Zlatej […]

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE – Zlatá minca 2020

1.  Generali Poisťovňa: La Vita ■ 161 bodov2.  Allianz – SP: Šťastný Život ■ 126 bodov3.  NN Životná poisťovňa: NN Partner ■ 109 bodov 4.  Youplus: Životné poistenie 4U ■ 91 bodov5.  MetLife: TrendLife ■ 79 bodov6.  Uniqa: UNIQÁT Risk ■ 48 bodov7.  Kooperativa: Profi komplet ■ 22 bodov8.  Wüstenrot poisťovňa: W – komplex ■ […]